نویسنده = رحیمی اقدم، صمد
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مدلی برای کسب مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر استراتژی مدیریت استعداد در صنعت بیمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1398

صمد رحیمی اقدم؛ ناصر صنوبر؛ ابوالفضل حق وردی زاده