نویسنده = پنجه علی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مسئولیت اجتماعی و بازاریابی داخلی سازمان بر تمایل به ترک خدمت کارکنان با نقش واسطه ای تعهد سازمانی

دوره 15، شماره 86-87، بهمن و اسفند 1396، صفحه 29-44

حسن بودلائی؛ آلبرت بغزیان؛ حمیدرضا پنجه علی