نویسنده = غفاری آشتیانی، پیمان
تعداد مقالات: 1
1. استراتژی بازاریابی صادرات سازگار با محیط زیست با نقش میانجی مزیت های رقابتی پورتر

دوره 16، شماره 88-89، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 53-62

مریم غیاث آبادی فراهانی؛ پیمان غفاری آشتیانی