نویسنده = خسروآبادی، ملیحه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه رابطه اعتبار شخصیت های مشهور (سلبریتی) باارزش ویژه برند با نقش میانجی گرانه اعتماد برند

دوره 15، شماره 86-87، بهمن و اسفند 1396، صفحه 59-74

محمد محمودی میمند؛ ملیحه خسروآبادی