نویسنده = خلاف بروایه، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر دریافت وام بانکی (مطالعه موردی: تعاونی‌های استان گلستان)

دوره 14، شماره 80، آذر و دی 1395، صفحه 40-55

محسن محمدی خیاره؛ لیلا خلاف بروایه