نویسنده = آل‌طه، سیدحسین
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتریان با نقش واسطه‌ای مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر محصول

دوره 13، شماره 73، مهر و آبان 1394، صفحه 34-44

محسن اکبری؛ سیدحسین آل‌طه؛ پویا صادق‌پور


2. تأثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتریان با نقش واسطه‌ای مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر محصول

دوره 13، شماره 72، مرداد و شهریور 1394، صفحه 31-42

محسن اکبری؛ سیدحسن آل‌طه؛ پویا صادق‌پور