نویسنده = یعقوبی منظری، پریسا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اقتصادی صنعت سنگ (با تأکید بر سنگ‌های ساختمانی و تزئینی)

دوره 13، شماره 71، خرداد و تیر 1394، صفحه 69-86

پریسا یعقوبی منظری