نویسنده = دستمالچی، شراره
تعداد مقالات: 1
1. اصول کنفرانس لاهه بر انتخاب قانون در قراردادهای تجارتی بین المللی مصوب ۲۰۱۵

دوره 14، شماره 76، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 54-58

شراره دستمالچی؛ محسن صادقی