نویسنده = اسماعیل پور، مجید
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تصویر شرکت بر رضایت مشتری از طریق ارزش ویژه برند

دوره 14، شماره 78، مرداد و شهریور 1395، صفحه 58-69

مجید اسماعیل پور؛ صاحبه برجویی