نویسنده = بابایوف، لادن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر ویژگیهای خدمات بانکداری اینترنتی بر رضایتمندی مشتریان بانک رفاه در شهر تهران

دوره 13، شماره 74، آذر و دی 1394، صفحه 36-47

علی ناظری؛ مرتضی خاکزار بفروئی؛ لادن بابایوف