نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم پور، حبیب ارزیابی تاثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید و وفاداری مشتریان محصولات غذایی [دوره 18، شماره 104، 1399، صفحه 95-114]
 • ابراهیمی، ابوالقاسم شناسایی و طبقه بندی برنامه‌های اثر گذار بر وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان بیمه پاسارگاد شهر شیراز) [دوره 18، شماره 102، 1399، صفحه 41-54]
 • ابراهیمی، مهدی شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی جذابیت نسبی بازارهای صادراتی (مورد مطالعه: بازار صادراتی روسیه) [دوره 18، شماره 100، 1399، صفحه 46-62]
 • اخباری، مهدیه استفاده از چارچوب کارت امتیازی متوازن برای رتبه‌بندی واحدهای استراتژیکِ کسب‌وکارهای الکترونیکی [دوره 18، شماره 105، 1399، صفحه 85-102]
 • افشاری مفرد، مسعود اولویت‌بندی ابزارهای سیاستی حمایت از صادرات محصولات با فناوری بالا [دوره 18، شماره 105، 1399، صفحه 1-30]
 • اکبری، محسن تأثیر قیمت واحد بر تصویر قیمت فروشگاه و قصد خرید مشتریان [دوره 18، شماره 101، 1399، صفحه 93-110]
 • امین طهماسبی، حمزه انتخاب و رتبه‌بندی بازارهای هدف صادراتی محصول رگلاتور گاز ایران با رویکرد تصمیم‌گیری فازی (مطالعه موردی: شرکت پارس رگلاتور) [دوره 18، شماره 102، 1399، صفحه 81-92]

ب

 • بابائی، یاور ارزیابی تاثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید و وفاداری مشتریان محصولات غذایی [دوره 18، شماره 104، 1399، صفحه 95-114]
 • بختیاری، محمدرضا طراحی نقشه راه توسعه فناوری های کیفی بینایی ماشین در سالن های پرس و بدنه صنایع خودروسازی ایران [دوره 18، شماره 104، 1399، صفحه 45-62]
 • بزرگی، ,وحید ارزیابی عملکرد جهانی محیط پشتیبانی تجاری ایران در یک ‌دهه گذشته‌و راه‌کارهای بهبود آن [دوره 18، شماره 101، 1399، صفحه 1-26]

پ

 • پران، محمد مرتضی بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری، تمایل به خرید و تمایل به تبلیغات شفاهی( مطالعه موردی: نمایندگی‌های ایران خودرو در شیراز) [دوره 18، شماره 102، 1399، صفحه 25-40]
 • پورابراهیم، اسماعیل رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تمایل به خرید اینترنتی مصرفکنندگان [دوره 18، شماره 103، 1399، صفحه 65-88]
 • پیروز، الهام بررسی عوامل موثر تقاضای اشتغال در بخش صنعت ایران [دوره 18، شماره 104، 1399، صفحه 31-45]

ت

 • تاج، سید امیر علی ارائه مدلی فناورانه برای حل چالش های حاصل از عدم تقارن اطلاعات در بیمه مالکیت صنعتی [دوره 18، شماره 101، 1399، صفحه 45-62]

ج

 • جانی پور، ستاره تأثیر قیمت واحد بر تصویر قیمت فروشگاه و قصد خرید مشتریان [دوره 18، شماره 101، 1399، صفحه 93-110]
 • جعفرپور، محمود آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی در ایران [دوره 18، شماره 104، 1399، صفحه 9-30]

ح

 • حبیبی فر، ناصر طراحی نقشه راه توسعه فناوری های کیفی بینایی ماشین در سالن های پرس و بدنه صنایع خودروسازی ایران [دوره 18، شماره 104، 1399، صفحه 45-62]
 • حسینی، میرعبداله ارزیابی عملکرد جهانی محیط پشتیبانی تجاری ایران در یک ‌دهه گذشته‌و راه‌کارهای بهبود آن [دوره 18، شماره 101، 1399، صفحه 1-26]

خ

 • خارکش، فاطمه بررسی حقوق تطبیقی قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک(‌جوینت ونچر) ایران با چین [دوره 18، شماره 103، 1399، صفحه 1-29]
 • خانی، ناصر ارزیابی تاثیر چابکی زنجیره تامین بر عملکرد مالی [دوره 18، شماره 104، 1399، صفحه 63-78]
 • خدادادحسینی، سیدحمید تاثیر مصرف‌گرایی خارجی بر تمایل به خرید محصولات ایرانی [دوره 18، شماره 102، 1399، صفحه 1-24]
 • خیری، بهرام بررسی تاثیر بازاریابی اصالی و پراگماتیک بر اصالت برند [دوره 18، شماره 104، 1399، صفحه 115-140]

د

 • دانش پرور، میترا ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های فرهنگی جمع‌گرایی و فردگرایی بر تمایل به خرید محصولات آرایشی بهداشتی [دوره 18، شماره 103، 1399، صفحه 89-100]
 • درودی، هما بررسی رابطه بین رسانه‌های اجتماعی و ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در فروشگاه‌های اینترنتی [دوره 18، شماره 103، 1399، صفحه 117-132]

ذ

 • ذاکری نیا، حانیه ارزیابی عوامل موثر بر مصرف لوازم آرایشی قاچاق [دوره 18، شماره 105، 1399، صفحه 43-56]

ر

 • رئیسی نافچی، سمانه ارزیابی تاثیر چابکی زنجیره تامین بر عملکرد مالی [دوره 18، شماره 104، 1399، صفحه 63-78]
 • رحیمی اقدم، صمد تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر ارزش طول عمر مشتری [دوره 18، شماره 105، 1399، صفحه 71-84]
 • رخیده، محمد رضا ارائه الگوی توانمندسازی شرکت‌های کوچک و متوسط [دوره 18، شماره 102، 1399، صفحه 93-112]
 • رسولی نژاد، احسان رتبه بندی موانع رشد پایدار صادرات غیر نفتی ایران به بازار روسیه با استفاده از روش تحلیل فرآیند شبکه ای [دوره 18، شماره 100، 1399، صفحه 30-45]
 • رسولی نژاد، احسان متنوع سازی بازارهای تجاری و منطقه گرایی اقتصادی ایران [دوره 18، شماره 104، 1399، صفحه 79-94]
 • رمضانیان، محمد رحیم تأثیر قیمت واحد بر تصویر قیمت فروشگاه و قصد خرید مشتریان [دوره 18، شماره 101، 1399، صفحه 93-110]
 • رمضانی قطب آبادی، علی بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری، تمایل به خرید و تمایل به تبلیغات شفاهی( مطالعه موردی: نمایندگی‌های ایران خودرو در شیراز) [دوره 18، شماره 102، 1399، صفحه 25-40]

ز

 • زارعی، بهروز شناسایی و اولویت بندی روش‌های ورود به بازارهای بین المللی (مورد مطالعه: کودهای ارگانیک) [دوره 18، شماره 100، 1399، صفحه 77-90]

س

 • ساعی، مهدیه بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول ( مورد مطالعه خرما در استان کرمان) [دوره 18، شماره 101، 1399، صفحه 63-76]
 • ساعی، مهدیه بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه‌ی محصول پسته [دوره 18، شماره 105، 1399، صفحه 31-42]
 • سالار، سحر بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر مدیریت روابط با مشتریان در صنعت بانکداری [دوره 18، شماره 101، 1399، صفحه 27-44]
 • سربندی، شادی ارزیابی تأثیر کاربرد مدیریت کیفیت جامع بر رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان [دوره 18، شماره 103، 1399، صفحه 101-116]
 • سلمان زاده، حامد طراحی نقشه راه توسعه فناوری های کیفی بینایی ماشین در سالن های پرس و بدنه صنایع خودروسازی ایران [دوره 18، شماره 104، 1399، صفحه 45-62]

ش

 • شاکری، زهرا واکاوی معاهده پی سی تی؛ دریچه‌ای به‌نظام بین‌المللی حمایت از اختراع [دوره 18، شماره 102، 1399، صفحه 69-80]
 • شبابی، هومن ارزیابی تأثیر انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر بر عملکرد صادرات [دوره 18، شماره 103، 1399، صفحه 47-64]
 • شفیعی، زهرا استفاده از چارچوب کارت امتیازی متوازن برای رتبه‌بندی واحدهای استراتژیکِ کسب‌وکارهای الکترونیکی [دوره 18، شماره 105، 1399، صفحه 85-102]
 • شکری، توحید رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تمایل به خرید اینترنتی مصرفکنندگان [دوره 18، شماره 103، 1399، صفحه 65-88]
 • شمس الهی، محسن ماهیت حقوقی و حدود صلاحیت هیأت داوری بورس [دوره 18، شماره 105، 1399، صفحه 103-116]
 • شیخ علیشاهی، محمد اولویت‌بندی ابزارهای سیاستی حمایت از صادرات محصولات با فناوری بالا [دوره 18، شماره 105، 1399، صفحه 1-30]
 • شیرطوانی، سینا انتخاب و رتبه‌بندی بازارهای هدف صادراتی محصول رگلاتور گاز ایران با رویکرد تصمیم‌گیری فازی (مطالعه موردی: شرکت پارس رگلاتور) [دوره 18، شماره 102، 1399، صفحه 81-92]

ص

 • صابریان، فاطمه شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی جذابیت نسبی بازارهای صادراتی (مورد مطالعه: بازار صادراتی روسیه) [دوره 18، شماره 100، 1399، صفحه 46-62]
 • صبری، پریسا متنوع سازی بازارهای تجاری و منطقه گرایی اقتصادی ایران [دوره 18، شماره 104، 1399، صفحه 79-94]

ع

 • عابدین مقانکی، محمد رضا تاثیر ایجاد منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا بر صادرات ایران [دوره 18، شماره 100، 1399، صفحه 1-29]
 • عادلی نیک، حامد اولویت‌بندی ابزارهای سیاستی حمایت از صادرات محصولات با فناوری بالا [دوره 18، شماره 105، 1399، صفحه 1-30]
 • عاشوری، سمیه ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های فرهنگی جمع‌گرایی و فردگرایی بر تمایل به خرید محصولات آرایشی بهداشتی [دوره 18، شماره 103، 1399، صفحه 89-100]
 • عربی، سیدهادی بررسی اثرات معافیت‌های گمرکی و تخفیفات حقوق ورودی بر درآمد گمرکی دولت [دوره 18، شماره 100، 1399، صفحه 105-125]
 • عزیزخواه، سعیده تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر ارزش طول عمر مشتری [دوره 18، شماره 105، 1399، صفحه 71-84]
 • عسکری فر، کاظم شناسایی و طبقه بندی برنامه‌های اثر گذار بر وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان بیمه پاسارگاد شهر شیراز) [دوره 18، شماره 102، 1399، صفحه 41-54]
 • عسگری، منصور بررسی عوامل موثر تقاضای اشتغال در بخش صنعت ایران [دوره 18، شماره 104، 1399، صفحه 31-45]
 • علی اسماعیلی، زهره بررسی تاثیر بازاریابی اصالی و پراگماتیک بر اصالت برند [دوره 18، شماره 104، 1399، صفحه 115-140]
 • علیزاده سیاهرودکلایی، الهام ارزیابی تأثیر انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر بر عملکرد صادرات [دوره 18، شماره 103، 1399، صفحه 47-64]

ف

 • فاریابی، محمد تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر ارزش طول عمر مشتری [دوره 18، شماره 105، 1399، صفحه 71-84]
 • فتحی، محمدرضا ارزیابی تاثیر چابکی زنجیره تامین بر عملکرد مالی [دوره 18، شماره 104، 1399، صفحه 63-78]
 • فتحی، محمدرضا ارزیابی عوامل موثر بر رقابت‌پذیری گردشگری مذهبی( روش فنون دیمتل و معادلات ساختاری) [دوره 18، شماره 105، 1399، صفحه 57-70]
 • فتحی‌زاده، امیرهوشنگ بررسی حقوق تطبیقی قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک(‌جوینت ونچر) ایران با چین [دوره 18، شماره 103، 1399، صفحه 1-29]
 • فتوره چی، زهرا ارزیابی تاثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید و وفاداری مشتریان محصولات غذایی [دوره 18، شماره 104، 1399، صفحه 95-114]
 • فرزاد، سروه شناسایی عوامل موثر بر سقوط قیمت سهام ( مرور ادبیات) [دوره 18، شماره 101، 1399، صفحه 11-132]
 • فرهادی، پیام بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری، تمایل به خرید و تمایل به تبلیغات شفاهی( مطالعه موردی: نمایندگی‌های ایران خودرو در شیراز) [دوره 18، شماره 102، 1399، صفحه 25-40]

ق

 • قاسمی، جمال شناسایی عوامل موثر بر سقوط قیمت سهام ( مرور ادبیات) [دوره 18، شماره 101، 1399، صفحه 11-132]
 • قلی پور، پروانه رتبه‌بندی مولفه‌های تامین مالی سبز در بنگاه‌های کوچک و متوسط ( روش تحلیل شبکه‌ای فازی) [دوره 18، شماره 101، 1399، صفحه 77-92]
 • قلی زاده، همت ارزیابی تأثیر کاربرد مدیریت کیفیت جامع بر رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان [دوره 18، شماره 103، 1399، صفحه 101-116]
 • قیصری، زهره واکاوی معاهده پی سی تی؛ دریچه‌ای به‌نظام بین‌المللی حمایت از اختراع [دوره 18، شماره 102، 1399، صفحه 69-80]

ک

 • کاظمی، زهره ارزیابی عوامل موثر بر مصرف لوازم آرایشی قاچاق [دوره 18، شماره 105، 1399، صفحه 43-56]
 • کراری، حبیب طراحی نقشه راه توسعه فناوری های کیفی بینایی ماشین در سالن های پرس و بدنه صنایع خودروسازی ایران [دوره 18، شماره 104، 1399، صفحه 45-62]
 • کشاورز، سیروس ارزیابی تاثیر چابکی زنجیره تامین بر عملکرد مالی [دوره 18، شماره 104، 1399، صفحه 63-78]

گ

م

 • محمدکاظمی، رضا شناسایی و اولویت بندی روش‌های ورود به بازارهای بین المللی (مورد مطالعه: کودهای ارگانیک) [دوره 18، شماره 100، 1399، صفحه 77-90]
 • محمد نسب، مهدی ارزیابی عوامل موثر بر رقابت‌پذیری گردشگری مذهبی( روش فنون دیمتل و معادلات ساختاری) [دوره 18، شماره 105، 1399، صفحه 57-70]
 • مرادی شهر بابک، حسین بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه‌ی محصول پسته [دوره 18، شماره 105، 1399، صفحه 31-42]
 • مشبکی، اصغر تاثیر مصرف‌گرایی خارجی بر تمایل به خرید محصولات ایرانی [دوره 18، شماره 102، 1399، صفحه 1-24]
 • مظفری، محمد مهدی رتبه‌بندی مولفه‌های تامین مالی سبز در بنگاه‌های کوچک و متوسط ( روش تحلیل شبکه‌ای فازی) [دوره 18، شماره 101، 1399، صفحه 77-92]
 • معصوم، محمد شناسایی و اولویت بندی روش‌های ورود به بازارهای بین المللی (مورد مطالعه: کودهای ارگانیک) [دوره 18، شماره 100، 1399، صفحه 77-90]
 • معینی، حسین ارزیابی عوامل موثر بر مصرف لوازم آرایشی قاچاق [دوره 18، شماره 105، 1399، صفحه 43-56]
 • ملکی، محمد حسن ارزیابی عوامل موثر بر رقابت‌پذیری گردشگری مذهبی( روش فنون دیمتل و معادلات ساختاری) [دوره 18، شماره 105، 1399، صفحه 57-70]
 • منصوری موید، فرشته تاثیر مصرف‌گرایی خارجی بر تمایل به خرید محصولات ایرانی [دوره 18، شماره 102، 1399، صفحه 1-24]

ن

 • ناصر، مهدی ارائه مدلی فناورانه برای حل چالش های حاصل از عدم تقارن اطلاعات در بیمه مالکیت صنعتی [دوره 18، شماره 101، 1399، صفحه 45-62]
 • نظری فرخی، حسین بررسی رابطه بین رسانه‌های اجتماعی و ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در فروشگاه‌های اینترنتی [دوره 18، شماره 103، 1399، صفحه 117-132]
 • نعیمی صدیق، علی استفاده از چارچوب کارت امتیازی متوازن برای رتبه‌بندی واحدهای استراتژیکِ کسب‌وکارهای الکترونیکی [دوره 18، شماره 105، 1399، صفحه 85-102]
 • نوربخش، پروانه ارزیابی تاثیر چابکی زنجیره تامین بر عملکرد مالی [دوره 18، شماره 104، 1399، صفحه 63-78]
 • نیکبخت، امین شناسایی و طبقه بندی برنامه‌های اثر گذار بر وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان بیمه پاسارگاد شهر شیراز) [دوره 18، شماره 102، 1399، صفحه 41-54]

و

 • وشکائی نژاد، سیده صدف تأثیر قیمت واحد بر تصویر قیمت فروشگاه و قصد خرید مشتریان [دوره 18، شماره 101، 1399، صفحه 93-110]
 • وظیفه، زهرا بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر مدیریت روابط با مشتریان در صنعت بانکداری [دوره 18، شماره 101، 1399، صفحه 27-44]
 • وفادار، میلاد بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر مدیریت روابط با مشتریان در صنعت بانکداری [دوره 18، شماره 101، 1399، صفحه 27-44]

ه

 • هرورانی، حسین بررسی اثرات معافیت‌های گمرکی و تخفیفات حقوق ورودی بر درآمد گمرکی دولت [دوره 18، شماره 100، 1399، صفحه 105-125]

ی

 • یحیی زاده فر، محمود ارزیابی تأثیر انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر بر عملکرد صادرات [دوره 18، شماره 103، 1399، صفحه 47-64]
 • یزدانی، ناصر بررسی رابطه قابلیت‌های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی(مورد مطالعه شرکت‌های صادرکننده کوچک تا متوسط شهر تهران) [دوره 18، شماره 100، 1399، صفحه 63-77]
 • یعقوبی، سمیه ارزیابی عوامل موثر بر رقابت‌پذیری گردشگری مذهبی( روش فنون دیمتل و معادلات ساختاری) [دوره 18، شماره 105، 1399، صفحه 57-70]
 • یوسفی، محمد بررسی رابطه قابلیت‌های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی(مورد مطالعه شرکت‌های صادرکننده کوچک تا متوسط شهر تهران) [دوره 18، شماره 100، 1399، صفحه 63-77]