نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد، ناصر طراحی مدل ساختاری تفسیری استراتژی‌های ورود به بازار اینترنت اشیا (با رویکرد مدل بوم کسب و کار) [دوره 19، شماره 111، 1400، صفحه 121-146]
 • آقاجانی، زهرا ذخایر راهبردی محصولات کشاورزی: مطالعه تطبیقی تجارب کشورهای آسیایی و ارایه پیشنهاداتی برای ایران [دوره 19، شماره 106، 1400، صفحه 91-102]
 • آقاجانی، زهرا مطالعه تطبیقی کشورهای توسعه یافته در نگهداری ذخایر اضطراری کالا و ارایه پیشنهاداتی برای ایران [دوره 19، شماره 111، 1400، صفحه 27-44]
 • آقاجانی، زهرا بررسی موانع جذابیت حمل و نقل ریلی کالا در کشور و ارائه راه‌کارهایی برای ارتقای آن [دوره 19، شماره 110، 1400، صفحه 1-26]
 • آیت، مسرت شناسایی تأثیر رهبری تحول‌آفرین و رفتار سیاسی مدیران بر اشتیاق کاری مدیران در سازمان‌های دولتی اصفهان [دوره 19، شماره 110، 1400، صفحه 57-74]
 • آینه، معصومه بررسی تاثیر کیفیت، قیمت و ارزش اجتماعی برند بر خرید آنلاین ( مطالعه موردی شرکت دیجی کالا) [دوره 19، شماره 108، 1400، صفحه 109-126]

ا

 • اتحاد، مهدیه شناسایی راهبردهای همکاری مشترک شرکت‌های دانش‌بنیان با زنجیره تأمین و توسعه محصول خودروسازی [دوره 19، شماره 107، 1400، صفحه 101-124]
 • احمدزاده، حمید بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی بر هزینه تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس [دوره 19، شماره 110، 1400، صفحه 27-42]
 • احمدی، روح اله ارزیابی نقش بازی‌پردازی و ماهیت اجتماعی فناوری در فروشگاه‌های اینترنتی (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی مدیسه) [دوره 19، شماره 111، 1400، صفحه 161-175]
 • احمدی، زهرا تحلیل حقوقی موضوع و طرفهای معامله در قراردادهای آتی با تاکید بر مدیریت ریسک [دوره 19، شماره 111، 1400، صفحه 147-160]
 • اخوان، پیمان ارزیابی نقش بازی‌پردازی و ماهیت اجتماعی فناوری در فروشگاه‌های اینترنتی (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی مدیسه) [دوره 19، شماره 111، 1400، صفحه 161-175]
 • اقاموسی، رضا طراحی مدل ساختاری تفسیری استراتژی‌های ورود به بازار اینترنت اشیا (با رویکرد مدل بوم کسب و کار) [دوره 19، شماره 111، 1400، صفحه 121-146]
 • اکرمی، فریده ارزیابی تأثیر بازاریابی دیجیتال بر رشد مشارکت، اعتماد و ارزش مصرف کننده [دوره 19، شماره 110، 1400، صفحه 107-120]
 • امیدی، فریدون تدوین سنجه های مدل بازاریابی داخلی (مورد مطالعه: شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی استان خوزستان) [دوره 19، شماره 108، 1400، صفحه 63-90]
 • امیر زاده، مهدی شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری شبکه های همکاری در صنایع تولیدی (مطالعه موردی: شرکت های فعال در حوزه صنایع فلزی استان کرمان) [دوره 19، شماره 109، 1400، صفحه 39-52]
 • امیری، مقصود عوامل مؤثر بر انتقال دانش فنی خدمات پس از فروش ( مطالعه موردی: شرکت ایساکو) [دوره 19، شماره 106، 1400، صفحه 1-24]
 • امینی، سپیده ارزیابی آثار توانمند سازها در استفاده از مدیریت زنجیره تامین پایدار بر مزیت رقابتی [دوره 19، شماره 108، 1400، صفحه 49-62]
 • اوحدی، فریدون بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی بر هزینه تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس [دوره 19، شماره 110، 1400، صفحه 27-42]

ب

 • باشکوه، محمد نگاهی به ساختار بازار جهانی فرش و برخی اشارات سیاست‌گذاری [دوره 19، شماره 111، 1400، صفحه 1-26]
 • باقری مقدم، ناصر ارزیابی نقش بازی‌پردازی و ماهیت اجتماعی فناوری در فروشگاه‌های اینترنتی (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی مدیسه) [دوره 19، شماره 111، 1400، صفحه 161-175]
 • بخشی زاده برج، کبری تحلیل پدیدارشناسانه مصرف کنندگان پوشاک زنانه خارجی (با رویکرد اصلاح مدل ذهنی مصرف کالای خارجی) [دوره 19، شماره 110، 1400، صفحه 43-56]
 • بستان، یدالله بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات منتخب جالیزی ایران [دوره 19، شماره 108، 1400، صفحه 21-30]
 • بصیرت، مهدی تدوین سنجه های مدل بازاریابی داخلی (مورد مطالعه: شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی استان خوزستان) [دوره 19، شماره 108، 1400، صفحه 63-90]
 • بلوچی، حسین نیاز سنجی خدمات حضوری مشتریان بانکی با استفاده از تکنیک اهمیت عملکرد [دوره 19، شماره 106، 1400، صفحه 103-126]
 • بیات ترک، امیر عوامل مؤثر بر انتقال دانش فنی خدمات پس از فروش ( مطالعه موردی: شرکت ایساکو) [دوره 19، شماره 106، 1400، صفحه 1-24]

پ

 • پشوتنی زاده، هومن ارزیابی عوامل موثر بر برندسازی در شرکت خودروسازی سایپا [دوره 19، شماره 108، 1400، صفحه 91-108]
 • پیرزاد، علی ارائه مدلی در زمینه تاثیر مولفه های بازاریابی خیرخواهانه بر ارزش ویژه برند در صنعت بیمه [دوره 19، شماره 106، 1400، صفحه 127-145]

ت

 • تقوی، میر حمید ارزیابی نقش بازی‌پردازی و ماهیت اجتماعی فناوری در فروشگاه‌های اینترنتی (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی مدیسه) [دوره 19، شماره 111، 1400، صفحه 161-175]
 • تقوی فرد، محمد تقی سنجش عملکرد بانک‌ها با استفاده از مدل DEA دو مرحله‌ای(‌مطالعه موردی شعبه بانک سپه استان تهران)‌ [دوره 19، شماره 109، 1400، صفحه 99-114]

ث

 • ثاقب، حسن بررسی رابطه مبادله ایران در محصولات صنایع شیمیایی طی دوره 1397-1390 [دوره 19، شماره 108، 1400، صفحه 1-20]

ج

 • جباری، نعیمه تحلیل پدیدارشناسانه مصرف کنندگان پوشاک زنانه خارجی (با رویکرد اصلاح مدل ذهنی مصرف کالای خارجی) [دوره 19، شماره 110، 1400، صفحه 43-56]
 • جعفرپور، محمود بررسی وجوه افتراق و اشتراک خصوصی سازی در ایران و کشورهای منتخب [دوره 19، شماره 107، 1400، صفحه 39-62]
 • جعفری تیتکانلو، سعید بخش‌بندی بازار آجیل و خشکبار بر اساس ارزش‌های مورد انتظار مشتریان با استفاده از الگوریتم DBSCAN [دوره 19، شماره 111، 1400، صفحه 45-68]

چ

 • چراغ سحر، رسول ارائه مدلی در زمینه تاثیر مولفه های بازاریابی خیرخواهانه بر ارزش ویژه برند در صنعت بیمه [دوره 19، شماره 106، 1400، صفحه 127-145]

ح

 • حاجیان، محمد مهدی تحلیل حقوقی موضوع و طرفهای معامله در قراردادهای آتی با تاکید بر مدیریت ریسک [دوره 19، شماره 111، 1400، صفحه 147-160]
 • حاجی علی اکبری، فیروزه ارزیابی تأثیر بازاریابی دیجیتال بر رشد مشارکت، اعتماد و ارزش مصرف کننده [دوره 19، شماره 110، 1400، صفحه 107-120]
 • حبیبی، رضا سنجش عملکرد بانک‌ها با استفاده از مدل DEA دو مرحله‌ای(‌مطالعه موردی شعبه بانک سپه استان تهران)‌ [دوره 19، شماره 109، 1400، صفحه 99-114]
 • حق وردی زاده دهلیق، ابوالفضل نگاهی به ساختار بازار جهانی فرش و برخی اشارات سیاست‌گذاری [دوره 19، شماره 111، 1400، صفحه 1-26]
 • حکیم پور، حسین طراحی مدل فرآیندی خریدهای ناگهانی(مطالعه موردی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران)‌ [دوره 19، شماره 109، 1400، صفحه 69-82]
 • حیدری، زینب شناسایی تأثیر رهبری تحول‌آفرین و رفتار سیاسی مدیران بر اشتیاق کاری مدیران در سازمان‌های دولتی اصفهان [دوره 19، شماره 110، 1400، صفحه 57-74]
 • حیدری، محمد بررسی تاثیر کیفیت وب سایت، ارتقای فروش و استفاده از کارت اعتبارى بر خرید تفننى در فروشگاه هاى آنلاین (مورد مطالعه: فروشگاه آنلاین دیجى کالا) [دوره 19، شماره 111، 1400، صفحه 107-120]

خ

 • خاتمی، سیامک شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار در وفاداری مشتریان بانک (‌مورد مطالعه: بانک سامان)‌ [دوره 19، شماره 109، 1400، صفحه 83-98]
 • خامه چی، حامد ارزیابی عوامل موثر بر برندسازی در شرکت خودروسازی سایپا [دوره 19، شماره 108، 1400، صفحه 91-108]
 • خدام، محمود بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی بر هزینه تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس [دوره 19، شماره 110، 1400، صفحه 27-42]
 • خسرو کیا، خسرو تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود صنایع همگن و غیر همگن (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار) [دوره 19، شماره 107، 1400، صفحه 77-88]
 • خوش کام، فاطمه ایجاد بازار بی‌رقیب با استفاده از استراتژی اقیانوس آبی و نیروهای رقابتی پورتر [دوره 19، شماره 106، 1400، صفحه 41-58]

د

 • دباغ، رحیم شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در تحقق تولید پایدار (مطالعه موردی شرکت منتخب صنایع غذایی) [دوره 19، شماره 106، 1400، صفحه 25-40]
 • دباغ، رحیم شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار در وفاداری مشتریان بانک (‌مورد مطالعه: بانک سامان)‌ [دوره 19، شماره 109، 1400، صفحه 83-98]
 • دریساوی بهمنشیر، حسین تدوین سنجه های مدل بازاریابی داخلی (مورد مطالعه: شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی استان خوزستان) [دوره 19، شماره 108، 1400، صفحه 63-90]
 • دوالی، محمد مهدی اولویت‌بندی معیارهای انتخاب بندر توسط شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی (‌ رویکرد تحلیل سلسله مراتبی) [دوره 19، شماره 109، 1400، صفحه 25-38]

ذ

 • ذاکری، امیر نقش انواع دانش در مراحل بین‌المللی‌شدن شرکت های دانش‌بنیان همراه با دلالت های سیاستی آن [دوره 19، شماره 111، 1400، صفحه 85-106]

ر

 • رجوعی، مرتضی بخش‌بندی بازار آجیل و خشکبار بر اساس ارزش‌های مورد انتظار مشتریان با استفاده از الگوریتم DBSCAN [دوره 19، شماره 111، 1400، صفحه 45-68]
 • رحیمی نیک، اعظم شناسایی راهبردهای همکاری مشترک شرکت‌های دانش‌بنیان با زنجیره تأمین و توسعه محصول خودروسازی [دوره 19، شماره 107، 1400، صفحه 101-124]
 • رضائی، مهدی بررسی رابطه مبادله ایران در محصولات صنایع شیمیایی طی دوره 1397-1390 [دوره 19، شماره 108، 1400، صفحه 1-20]
 • ریاحی، محمد اولویت بندی پروژه های سرمایه گذاری در شرکت فولاد مبارکه [دوره 19، شماره 108، 1400، صفحه 31-48]

ز

 • زارعی محمودآبادی، محمد شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت محصولات تولیدی صنایع کاشی و سرامیک استان یزد: رویکرد تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره فازی (FMCDA) [دوره 19، شماره 106، 1400، صفحه 73-90]

س

 • سالاری نهند، ابراهیم طراحی مدل فرآیندی خریدهای ناگهانی(مطالعه موردی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران)‌ [دوره 19، شماره 109، 1400، صفحه 69-82]
 • سرآبادانی، ابوالقاسم عوامل مؤثر بر انتقال دانش فنی خدمات پس از فروش ( مطالعه موردی: شرکت ایساکو) [دوره 19، شماره 106، 1400، صفحه 1-24]
 • سلطان محمدی، محمد شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در تحقق تولید پایدار (مطالعه موردی شرکت منتخب صنایع غذایی) [دوره 19، شماره 106، 1400، صفحه 25-40]
 • سلطانی نژاد، حسام الدین شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری شبکه های همکاری در صنایع تولیدی (مطالعه موردی: شرکت های فعال در حوزه صنایع فلزی استان کرمان) [دوره 19، شماره 109، 1400، صفحه 39-52]
 • سلیمان زاده، امید تحلیل پدیدارشناسانه مصرف کنندگان پوشاک زنانه خارجی (با رویکرد اصلاح مدل ذهنی مصرف کالای خارجی) [دوره 19، شماره 110، 1400، صفحه 43-56]
 • سموئی، پروانه مدل‌سازی و طراحی انبار عبوری موقت با در نظرگرفتن فضا و رضایت خرده فروشان [دوره 19، شماره 107، 1400، صفحه 89-100]
 • سیادتی، سیدهادی ارزیابی توانمندی فناورانه بنگاه‌های داروساز زیستی در ایران [دوره 19، شماره 109، 1400، صفحه 1-24]
 • سید علی اکبر، سید محسن طراحی مدل ساختاری تفسیری استراتژی‌های ورود به بازار اینترنت اشیا (با رویکرد مدل بوم کسب و کار) [دوره 19، شماره 111، 1400، صفحه 121-146]
 • سیدعلی جانلو، محمدحسین ارزیابی تأثیر سیستم اطلاعاتی استراتژیک بر عملکرد شرکت با میانجی‌گری جهت‌گیری استراتژیک [دوره 19، شماره 110، 1400، صفحه 89-106]

ش

 • شاه‌آبادی، ابوالفضل عوامل موثر بر ارتقا بهره وری، رقابت پذیری و فناوری واحد های صنعتی کوچک (مطالعه موردی شهرک صنعتی اشتهارد) [دوره 19، شماره 107، 1400، صفحه 1-22]
 • شعاعی، مریم مدل‌سازی و طراحی انبار عبوری موقت با در نظرگرفتن فضا و رضایت خرده فروشان [دوره 19، شماره 107، 1400، صفحه 89-100]
 • شفیعی، ساناز شناسایی تأثیر رهبری تحول‌آفرین و رفتار سیاسی مدیران بر اشتیاق کاری مدیران در سازمان‌های دولتی اصفهان [دوره 19، شماره 110، 1400، صفحه 57-74]
 • شمس الهی، محسن ماهیت حقوقی تعهد پذیره نویسی [دوره 19، شماره 107، 1400، صفحه 125-141]

ص

 • صادقی، محسن اعتبارسنجی ضمانت شفاهی در اسناد تجاری [دوره 19، شماره 108، 1400، صفحه 127-140]
 • صالحی، مهرداد تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود صنایع همگن و غیر همگن (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار) [دوره 19، شماره 107، 1400، صفحه 77-88]
 • صحرانورد، غزاله اعتبارسنجی ضمانت شفاهی در اسناد تجاری [دوره 19، شماره 108، 1400، صفحه 127-140]
 • صداقت، شهباز تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود صنایع همگن و غیر همگن (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار) [دوره 19، شماره 107، 1400، صفحه 77-88]

ض

 • ضیایی بیده، مهلا شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت محصولات تولیدی صنایع کاشی و سرامیک استان یزد: رویکرد تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره فازی (FMCDA) [دوره 19، شماره 106، 1400، صفحه 73-90]

ط

 • طیبی، سهیل ارزیابی تأثیر تراز استراتژیک سه جانبه بر عملکرد شرکت (‌مطالعه موردی شرکت‌های تولیدی استان خوزستان) [دوره 19، شماره 109، 1400، صفحه 53-68]

ع

 • عادلی، امید علی اثرات تسهیلات پرداختی بانک مسکن بر ارزش افزوده بخش مسکن [دوره 19، شماره 107، 1400، صفحه 63-76]
 • عباسی، علی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار در وفاداری مشتریان بانک (‌مورد مطالعه: بانک سامان)‌ [دوره 19، شماره 109، 1400، صفحه 83-98]
 • عباسی، مهدی ایجاد بازار بی‌رقیب با استفاده از استراتژی اقیانوس آبی و نیروهای رقابتی پورتر [دوره 19، شماره 106، 1400، صفحه 41-58]
 • عذیری، برزان ارائه مدل تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) شبکه‌ای رابطه‌ای برای ارزیابی کارایی و بهره‌وری سیستم بانکی [دوره 19، شماره 110، 1400، صفحه 75-88]
 • عرب، محمد بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات منتخب جالیزی ایران [دوره 19، شماره 108، 1400، صفحه 21-30]
 • عیدی، علیرضا ارائه مدل تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) شبکه‌ای رابطه‌ای برای ارزیابی کارایی و بهره‌وری سیستم بانکی [دوره 19، شماره 110، 1400، صفحه 75-88]

غ

 • غریب، ایمان نیاز سنجی خدمات حضوری مشتریان بانکی با استفاده از تکنیک اهمیت عملکرد [دوره 19، شماره 106، 1400، صفحه 103-126]
 • غلامرضایی، داوود تحلیل شکاف استراتژیک در شرکت سیمان تهران بر اساس سند چشم‌انداز بتن 1404 با رویکرد چند معیاره [دوره 19، شماره 106، 1400، صفحه 59-72]

ف

 • فتاحی اردکانی، احمد بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات منتخب جالیزی ایران [دوره 19، شماره 108، 1400، صفحه 21-30]
 • فتحی، رستم بررسی راهبرد جایگزینی واردات در بخش کشاورزی آرژانتین [دوره 19، شماره 111، 1400، صفحه 69-84]
 • فتحی، محمدرضا اثرات تسهیلات پرداختی بانک مسکن بر ارزش افزوده بخش مسکن [دوره 19، شماره 107، 1400، صفحه 63-76]
 • فتحی، محمدرضا ارزیابی آثار توانمند سازها در استفاده از مدیریت زنجیره تامین پایدار بر مزیت رقابتی [دوره 19، شماره 108، 1400، صفحه 49-62]
 • فراغت، فریبرز بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی بر هزینه تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس [دوره 19، شماره 110، 1400، صفحه 27-42]
 • فراهانی فرد، سعید اثرات تسهیلات پرداختی بانک مسکن بر ارزش افزوده بخش مسکن [دوره 19، شماره 107، 1400، صفحه 63-76]
 • فرحزادی، علی اکبر حق بر تبادل داده های خصوصی و راه‌کارهای رفع چالش‌های آن در سازوکار عملکرد ابزارهای اینترنت اشیا [دوره 19، شماره 109، 1400، صفحه 115-129]
 • فهرستی ثانی، مسعود بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات منتخب جالیزی ایران [دوره 19، شماره 108، 1400، صفحه 21-30]

ق

 • قاضی نوری، سیدسپهر ارزیابی توانمندی فناورانه بنگاه‌های داروساز زیستی در ایران [دوره 19، شماره 109، 1400، صفحه 1-24]
 • قربانی فاراب، محمدتقی ارزیابی تأثیر سیستم اطلاعاتی استراتژیک بر عملکرد شرکت با میانجی‌گری جهت‌گیری استراتژیک [دوره 19، شماره 110، 1400، صفحه 89-106]
 • قلی پور، فرشاد اثرات تسهیلات پرداختی بانک مسکن بر ارزش افزوده بخش مسکن [دوره 19، شماره 107، 1400، صفحه 63-76]
 • قندهاری، مهسا اولویت بندی پروژه های سرمایه گذاری در شرکت فولاد مبارکه [دوره 19، شماره 108، 1400، صفحه 31-48]

ک

 • کتابی، سعیده اولویت بندی پروژه های سرمایه گذاری در شرکت فولاد مبارکه [دوره 19، شماره 108، 1400، صفحه 31-48]
 • کفاش بازاری، علی اکبر تحلیل شکاف استراتژیک در شرکت سیمان تهران بر اساس سند چشم‌انداز بتن 1404 با رویکرد چند معیاره [دوره 19، شماره 106، 1400، صفحه 59-72]

م

 • محمدی، عمران چرخه تقنین نامناسب در تجارت خدمات حرفه‌ای [دوره 19، شماره 110، 1400، صفحه 121-137]
 • محمدی سرخه لیژهء، سیامک عوامل مؤثر بر انتقال دانش فنی خدمات پس از فروش ( مطالعه موردی: شرکت ایساکو) [دوره 19، شماره 106، 1400، صفحه 1-24]
 • محمودیان، یعقوب بررسی تاثیر کیفیت، قیمت و ارزش اجتماعی برند بر خرید آنلاین ( مطالعه موردی شرکت دیجی کالا) [دوره 19، شماره 108، 1400، صفحه 109-126]
 • معصوم، محمد عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات [دوره 19، شماره 107، 1400، صفحه 23-38]
 • معصوم زاده جوزدانی، رسول اولویت‌بندی معیارهای انتخاب بندر توسط شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی (‌ رویکرد تحلیل سلسله مراتبی) [دوره 19، شماره 109، 1400، صفحه 25-38]
 • مکوندی، فواد تدوین سنجه های مدل بازاریابی داخلی (مورد مطالعه: شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی استان خوزستان) [دوره 19، شماره 108، 1400، صفحه 63-90]
 • ملایی، الهه شناسایی تأثیر رهبری تحول‌آفرین و رفتار سیاسی مدیران بر اشتیاق کاری مدیران در سازمان‌های دولتی اصفهان [دوره 19، شماره 110، 1400، صفحه 57-74]
 • منطقی، منوچهر شناسایی راهبردهای همکاری مشترک شرکت‌های دانش‌بنیان با زنجیره تأمین و توسعه محصول خودروسازی [دوره 19، شماره 107، 1400، صفحه 101-124]
 • منطقی، منوچهر ارزیابی توانمندی فناورانه بنگاه‌های داروساز زیستی در ایران [دوره 19، شماره 109، 1400، صفحه 1-24]
 • مهدوی مزده، بیژن نقش انواع دانش در مراحل بین‌المللی‌شدن شرکت های دانش‌بنیان همراه با دلالت های سیاستی آن [دوره 19، شماره 111، 1400، صفحه 85-106]
 • مهدی زاده، حجت سنجش عملکرد بانک‌ها با استفاده از مدل DEA دو مرحله‌ای(‌مطالعه موردی شعبه بانک سپه استان تهران)‌ [دوره 19، شماره 109، 1400، صفحه 99-114]
 • موسوی، نجم الدین ارائه مدلی در زمینه تاثیر مولفه های بازاریابی خیرخواهانه بر ارزش ویژه برند در صنعت بیمه [دوره 19، شماره 106، 1400، صفحه 127-145]
 • میاندوآبچی، الناز ذخایر راهبردی محصولات کشاورزی: مطالعه تطبیقی تجارب کشورهای آسیایی و ارایه پیشنهاداتی برای ایران [دوره 19، شماره 106، 1400، صفحه 91-102]
 • میاندوآبچی، الناز مطالعه تطبیقی کشورهای توسعه یافته در نگهداری ذخایر اضطراری کالا و ارایه پیشنهاداتی برای ایران [دوره 19، شماره 111، 1400، صفحه 27-44]
 • میاندوآبچی، الناز بررسی موانع جذابیت حمل و نقل ریلی کالا در کشور و ارائه راه‌کارهایی برای ارتقای آن [دوره 19، شماره 110، 1400، صفحه 1-26]
 • میرزامحمدی، ُسعید نقش انواع دانش در مراحل بین‌المللی‌شدن شرکت های دانش‌بنیان همراه با دلالت های سیاستی آن [دوره 19، شماره 111، 1400، صفحه 85-106]

ن

 • ناصر، مهدی حق بر تبادل داده های خصوصی و راه‌کارهای رفع چالش‌های آن در سازوکار عملکرد ابزارهای اینترنت اشیا [دوره 19، شماره 109، 1400، صفحه 115-129]
 • ناطق، تهمینه طراحی مدل فرآیندی خریدهای ناگهانی(مطالعه موردی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران)‌ [دوره 19، شماره 109، 1400، صفحه 69-82]
 • نصراللهی، مهدی ارزیابی آثار توانمند سازها در استفاده از مدیریت زنجیره تامین پایدار بر مزیت رقابتی [دوره 19، شماره 108، 1400، صفحه 49-62]
 • نظام پور، مینا بخش‌بندی بازار آجیل و خشکبار بر اساس ارزش‌های مورد انتظار مشتریان با استفاده از الگوریتم DBSCAN [دوره 19، شماره 111، 1400، صفحه 45-68]
 • نعمتیان، محمود ارزیابی تأثیر تراز استراتژیک سه جانبه بر عملکرد شرکت (‌مطالعه موردی شرکت‌های تولیدی استان خوزستان) [دوره 19، شماره 109، 1400، صفحه 53-68]
 • نعمتی زاده، سینا شناسایی راهبردهای همکاری مشترک شرکت‌های دانش‌بنیان با زنجیره تأمین و توسعه محصول خودروسازی [دوره 19، شماره 107، 1400، صفحه 101-124]
 • نعیما، حمیدرضا عوامل موثر بر ارتقا بهره وری، رقابت پذیری و فناوری واحد های صنعتی کوچک (مطالعه موردی شهرک صنعتی اشتهارد) [دوره 19، شماره 107، 1400، صفحه 1-22]
 • نوابی، مرتضی اولویت بندی پروژه های سرمایه گذاری در شرکت فولاد مبارکه [دوره 19، شماره 108، 1400، صفحه 31-48]
 • نوروزی، حسین ارزیابی عوامل موثر بر برندسازی در شرکت خودروسازی سایپا [دوره 19، شماره 108، 1400، صفحه 91-108]
 • نوروزی، یعقوب ماهیت حقوقی تعهد پذیره نویسی [دوره 19، شماره 107، 1400، صفحه 125-141]
 • نوری زاده، هایده بررسی تاثیر کیفیت، قیمت و ارزش اجتماعی برند بر خرید آنلاین ( مطالعه موردی شرکت دیجی کالا) [دوره 19، شماره 108، 1400، صفحه 109-126]
 • نیکنام، منوچهر ارزیابی تأثیر سیستم اطلاعاتی استراتژیک بر عملکرد شرکت با میانجی‌گری جهت‌گیری استراتژیک [دوره 19، شماره 110، 1400، صفحه 89-106]

ه

 • همتی فراهانی، مهرنوش طراحی مدل ساختاری تفسیری استراتژی‌های ورود به بازار اینترنت اشیا (با رویکرد مدل بوم کسب و کار) [دوره 19، شماره 111، 1400، صفحه 121-146]

ی

 • یوسفی، شبنم عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات [دوره 19، شماره 107، 1400، صفحه 23-38]