نمایه نویسندگان

آ

 • آذربایجانی، کریم بررسی تأثیر تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در ایران با رویکرد الگوی خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) [دوره 11، شماره 61، 1392، صفحه 69-82]
 • آقازاده، هاشم بررسی کارکردهای هوشمندی بازار [دوره 11، شماره 60، 1392، صفحه 87-96]

ا

 • احمدی، آناهیتا ارائه چارچوب تعیین وضعیت رقابتی منابع سازمان براساس معیارهای کسب مزیت رقابتی [دوره 11، شماره 58، 1392، صفحه 14-25]
 • ارباب شیرانی، بهروز ارائه چارچوب تعیین وضعیت رقابتی منابع سازمان براساس معیارهای کسب مزیت رقابتی [دوره 11، شماره 58، 1392، صفحه 14-25]
 • اردستانی، مریم بررسی مزیت نسبی تولید محصولات کشاورزی در استان کرمان، مطالعه موردی بخش ماهان [دوره 11، شماره 62، 1392، صفحه 72-86]
 • اسماعیل‌پور، حسن برندسازی مکان؛ تعاریف، موانع و راهکارها [دوره 11، شماره 63، 1392، صفحه 1-24]
 • اسمعیلی، هدی شرح وقایع اصلاح یارانه‌ها [دوره 11، شماره 63، 1392، صفحه 37-59]
 • افضلی ابرقویی، وجیهه بررسی زمینه‌های صادراتی ایران در تجارت با مصر با رویکرد شاخص پتانسیل صادراتی دوجانبه [دوره 11، شماره 59، 1392، صفحه 78-89]
 • امیدی، حوریه بررسی مقایسه‌ای صنعت نان کشور مالزی با ایران (با تاکید بر نظام آموزشی) [دوره 11، شماره 59، 1392، صفحه 47-58]

ب

 • بزرگی، وحید مطالعه رفتار رابطه مبادله قیمتی ‌و درآمدی فرش دستباف صادراتی ایران [دوره 11، شماره 60، 1392، صفحه 97-111]
 • بهنام، غفار نقش تغییرپذیری در سنجش آمادگی کارکنان برای پذیرش کسب وکار الکترونیکی [دوره 11، شماره 61، 1392، صفحه 97-107]

پ

 • پارسا، سمانه برندسازی مکان؛ تعاریف، موانع و راهکارها [دوره 11، شماره 63، 1392، صفحه 1-24]
 • پرند، فرهاد نقش ترانزیت خارجی در توسعه روابط بازرگانی ایران با کشورهای آسیای مرکزی، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 11، شماره 60، 1392، صفحه 72-86]
 • پرهیزگار، محمدمهدی نقش تغییرپذیری در سنجش آمادگی کارکنان برای پذیرش کسب وکار الکترونیکی [دوره 11، شماره 61، 1392، صفحه 97-107]

ت

 • تیمورپور، بهار تقسیم‌بندی بازار کالاهای تجملی برمبنای ارزش تجملی ادراک شده توسط مصرف‌کنندگان [دوره 11، شماره 59، 1392، صفحه 90-102]

ج

 • جعفرپور، محمود بررسی نقش و جایگاه وفاداری الکترونیکی در تدوین استراتژی‌های بازاریابی الکترونیکی (مطالعه در خدمات بانکداری الکترونیکی کشور) [دوره 11، شماره 60، 1392، صفحه 29-46]
 • جعفری، پژمان بررسی رفتار مصرف‌کنندگان سبز بر اساس متغیرهای جمعیتی و نگرشی، مطالعه موردی تهران [دوره 11، شماره 61، 1392، صفحه 37-52]
 • جعفری صمیمی، احمد تأثیر شاخص‌های آزادی اقتصادی بر فساد مالی در کشورهای درحال توسعه با تأکید بر ایران [دوره 11، شماره 61، 1392، صفحه 83-96]
 • جلیلیان، جمال تنوع‌بخشی: مبانی، تعاریف، تاریخچه و شیوه‌های اندازه‌گیری آن [دوره 11، شماره 60، 1392، صفحه 47-58]
 • جودزاده، مهتا ارائه الگویی برای تبیین چالش‌های جهانی ‌شدن [دوره 11، شماره 61، 1392، صفحه 1-21]

چ

 • چراغی، داود بررسی اثر سیاست‌های اقتصادی بر تنظیم بازار سیب درختی در ایران [دوره 11، شماره 63، 1392، صفحه 99-117]

ح

 • حاجی‌آبادی، فاطمه ارزیابی و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان شرکت دیزل سنگین ایران (دسا) در مدیریت زنجیره‌تأمین سبز با استفاده از تکنیک‌های MADM فازی [دوره 11، شماره 58، 1392، صفحه 1-13]
 • حسنقلی‌پور، طهمورث رابطه ملی‌گرایی مصرفی و اثر کشور مبداء در ادراک افراد از کیفیت طبقات کالایی مختلف در شهر مشهد [دوره 11، شماره 59، 1392، صفحه 12-22]
 • حسینی، میرزاحسن بررسی نظری ارزش‌افزایی در زنجیره‌تأمین با استفاده از منطق «ارائه خدمت-کسب برتری [دوره 11، شماره 58، 1392، صفحه 55-67]
 • حسینی، میرعبداله تحولات ساختار بازار جهانی خرما و بازارهای هدف خرمای ایران [دوره 11، شماره 62، 1392، صفحه 87-106]
 • حسینی، میرعبداله مطالعه رفتار رابطه مبادله قیمتی ‌و درآمدی فرش دستباف صادراتی ایران [دوره 11، شماره 60، 1392، صفحه 97-111]
 • حسینی امیری، سیدمحمود بررسی نظری ارزش‌افزایی در زنجیره‌تأمین با استفاده از منطق «ارائه خدمت-کسب برتری [دوره 11، شماره 58، 1392، صفحه 55-67]
 • حقیقی، محمد رابطه ملی‌گرایی مصرفی و اثر کشور مبداء در ادراک افراد از کیفیت طبقات کالایی مختلف در شهر مشهد [دوره 11، شماره 59، 1392، صفحه 12-22]
 • حقیقی‌راد، فرزاد تحلیل هزینه‌های لجستیک با استفاده از مدل مفهومی و بررسی تأثیر اجرای مرحله اوّل طرح هدفمندی یارانه‌ها بر هزینه‌ها (مطالعه‌های موردی در شرکت‌های کوچک و متوسط) [دوره 11، شماره 58، 1392، صفحه 34-54]
 • حیدرزاده، کامبیز تقسیم‌بندی بازار کالاهای تجملی برمبنای ارزش تجملی ادراک شده توسط مصرف‌کنندگان [دوره 11، شماره 59، 1392، صفحه 90-102]

خ

 • خالدی، محمد بررسی مزیت نسبی تولید محصولات کشاورزی در استان کرمان، مطالعه موردی بخش ماهان [دوره 11، شماره 62، 1392، صفحه 72-86]
 • خالدی، محمد بررسی عملکرد زنجیره عرضه پیاز در استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 58، 1392، صفحه 68-79]
 • خدامرادی، سعید تنوع‌بخشی: مبانی، تعاریف، تاریخچه و شیوه‌های اندازه‌گیری آن [دوره 11، شماره 60، 1392، صفحه 47-58]
 • خلیل، مریم بررسی کارکردهای هوشمندی بازار [دوره 11، شماره 60، 1392، صفحه 87-96]
 • خیری، بهرام عوامل موثر بر به‌کارگیری بازاریابی فعال در دوران رکود اقتصادی و تاثیر آن‌ها بر عملکرد شرکت؛مطالعه شرکت‌های فعال در شهرک صنعتی عباس‌آباد [دوره 11، شماره 59، 1392، صفحه 59-77]

د

 • دائی کریم‌زاده، سعید بررسی تأثیر تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در ایران با رویکرد الگوی خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) [دوره 11، شماره 61، 1392، صفحه 69-82]
 • دینی ترکمانی، پوریا تحلیل آماری وضعیت صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در کشور: رویکرد توسعه صادرات [دوره 11، شماره 59، 1392، صفحه 23-46]

ر

 • رازینی، ابراهیم علی ارزیابی و برآورد پتانسیل ساده تجاری میان ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای(SCO) [دوره 11، شماره 62، 1392، صفحه 1-17]
 • رازینی، ابراهیم علی بررسی و تحلیل تنوع در بازارهای هدف صادراتی ایران:به تفکیک استان‌ها [دوره 11، شماره 61، 1392، صفحه 53-68]
 • راستی، محمد بررسی تجربه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت در زمینه تعهدات بخش خدمات تحقیق و توسعه [دوره 11، شماره 61، 1392، صفحه 22-36]
 • رضایی، زینب تحلیلی برمفاهیم تفکر جهانی و مدل‌های آن [دوره 11، شماره 59، 1392، صفحه 1-11]
 • رمضان‌پور، اسماعیل بررسی توسعه محصول جدید و رابطه آن با مزیت رقابتی (مطالعه موردی: صنایع غذایی منتخب استان آذربایجان شرقی) [دوره 11، شماره 63، 1392، صفحه 85-94]

ز

 • زارع، محمدحسن بررسی تجربه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت در زمینه تعهدات بخش خدمات تحقیق و توسعه [دوره 11، شماره 61، 1392، صفحه 22-36]
 • زنده‌باد، سعیده بررسی تاثیر توان خلاقیت و نوآوری در توسعه صنعت فرش [دوره 11، شماره 59، 1392، صفحه 103-115]

س

 • سپهردوست، حمید اثر کارآمدی یارانه کالاهای اساسی بر توزیع درآمد: مطالعه موردی استان همدان [دوره 11، شماره 60، 1392، صفحه 17-28]
 • سعیدی، حسام تاثیر پروژه‌های شش سیگما بر نوآوری و عملکرد شرکت‌ها [دوره 11، شماره 60، 1392، صفحه 59-71]
 • سعیدی، نیما بررسی تاثیر توان خلاقیت و نوآوری در توسعه صنعت فرش [دوره 11، شماره 59، 1392، صفحه 103-115]
 • سلاجقه، سنجر بررسی میزان اجرای بانکداری الکترونیکی در بانک ملی شهر کرمان و تعیین رابطه آن با عوامل انسانی [دوره 11، شماره 62، 1392، صفحه 45-53]
 • سلطانی، ساناز بررسی توسعه محصول جدید و رابطه آن با مزیت رقابتی (مطالعه موردی: صنایع غذایی منتخب استان آذربایجان شرقی) [دوره 11، شماره 63، 1392، صفحه 85-94]
 • سلیمانی سه‌دهی، مجتبی بررسی مقایسه‌ای صنعت نان کشور مالزی با ایران (با تاکید بر نظام آموزشی) [دوره 11، شماره 59، 1392، صفحه 47-58]

ش

 • شاهانی، فائقه ارزیابی و برآورد پتانسیل ساده تجاری میان ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای(SCO) [دوره 11، شماره 62، 1392، صفحه 1-17]
 • شم‌آبادی، محمدعلی عوامل مؤثر بر میزان آمادگی تعاونی‌ها در صادرات خرما برای ورود به بازار جهانی (مطالعه موردی: استان‌های هرمزگان و فارس) [دوره 11، شماره 63، 1392، صفحه 74-84]
 • شهریاری، محسن ارائه چارچوب تعیین وضعیت رقابتی منابع سازمان براساس معیارهای کسب مزیت رقابتی [دوره 11، شماره 58، 1392، صفحه 14-25]
 • شهیکی تاش، محمدنبی بررسی مفهوم رقابت در اقتصاد و اندازه آن در اقتصاد ایران [دوره 11، شماره 60، 1392، صفحه 1-16]

ص

 • صاحب اختیاری، شهرزاد بررسی میزان اجرای بانکداری الکترونیکی در بانک ملی شهر کرمان و تعیین رابطه آن با عوامل انسانی [دوره 11، شماره 62، 1392، صفحه 45-53]
 • صالحی، علی تأثیر شاخص‌های آزادی اقتصادی بر فساد مالی در کشورهای درحال توسعه با تأکید بر ایران [دوره 11، شماره 61، 1392، صفحه 83-96]
 • صفایی قادیکلایی، عبدالحمید ارزیابی و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان شرکت دیزل سنگین ایران (دسا) در مدیریت زنجیره‌تأمین سبز با استفاده از تکنیک‌های MADM فازی [دوره 11، شماره 58، 1392، صفحه 1-13]

ط

 • طالاری، محمد نقش مدیریت دانش در تکامل زنجیره تامین شرکت [دوره 11، شماره 58، 1392، صفحه 26-33]
 • طباطبایی‌نسب، سیدمحمد بررسی رابطه ابعاد دارایی برند با عوامل موثر در انتخاب برند توسط مصرف‌کننده، مطالعه موردی: صنعت محصولات آرایشی- بهداشتی [دوره 11، شماره 62، 1392، صفحه 31-44]
 • طبیبی، محمدرضا ارزیابی و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان شرکت دیزل سنگین ایران (دسا) در مدیریت زنجیره‌تأمین سبز با استفاده از تکنیک‌های MADM فازی [دوره 11، شماره 58، 1392، صفحه 1-13]

ظ

 • ظریفیان، شاپور عوامل مؤثر بر میزان آمادگی تعاونی‌ها در صادرات خرما برای ورود به بازار جهانی (مطالعه موردی: استان‌های هرمزگان و فارس) [دوره 11، شماره 63، 1392، صفحه 74-84]

ع

 • عرفانی، ابراهیم عوامل موثر بر به‌کارگیری بازاریابی فعال در دوران رکود اقتصادی و تاثیر آن‌ها بر عملکرد شرکت؛مطالعه شرکت‌های فعال در شهرک صنعتی عباس‌آباد [دوره 11، شماره 59، 1392، صفحه 59-77]
 • عریانی، بهاره شرح وقایع اصلاح یارانه‌ها [دوره 11، شماره 63، 1392، صفحه 37-59]
 • علیمحمدی، عباس نقش مدیریت دانش در تکامل زنجیره تامین شرکت [دوره 11، شماره 58، 1392، صفحه 26-33]

غ

 • غفاری، فرهاد بررسی رفتار مصرف‌کنندگان سبز بر اساس متغیرهای جمعیتی و نگرشی، مطالعه موردی تهران [دوره 11، شماره 61، 1392، صفحه 37-52]

ف

 • فتحی، حبیبه تحولات ساختار بازار جهانی خرما و بازارهای هدف خرمای ایران [دوره 11، شماره 62، 1392، صفحه 87-106]
 • فتحی، حبیبه مطالعه رفتار رابطه مبادله قیمتی ‌و درآمدی فرش دستباف صادراتی ایران [دوره 11، شماره 60، 1392، صفحه 97-111]
 • فربیز، فاطمه تحلیلی برمفاهیم تفکر جهانی و مدل‌های آن [دوره 11، شماره 59، 1392، صفحه 1-11]

ق

 • قدیمی، امیررضا بررسی مزیت نسبی تولید محصولات کشاورزی در استان کرمان، مطالعه موردی بخش ماهان [دوره 11، شماره 62، 1392، صفحه 72-86]
 • قلی‌پور، سمانه بررسی بازار گوجه‌فرنگی در جهان و ایران و ارائه رهنمودهایی جهت کاهش تهدیدهای پیش‌روی آن در ایران [دوره 11، شماره 63، 1392، صفحه 60-73]

ک

 • کریمی‌نژاد، فهیمه تحلیل هزینه‌های لجستیک با استفاده از مدل مفهومی و بررسی تأثیر اجرای مرحله اوّل طرح هدفمندی یارانه‌ها بر هزینه‌ها (مطالعه‌های موردی در شرکت‌های کوچک و متوسط) [دوره 11، شماره 58، 1392، صفحه 34-54]
 • کمری، انور دیپلماسی بازرگانی و مناسبات جدید اقتصادی و تجاری [دوره 11، شماره 63، 1392، صفحه 25-36]

ل

 • لطفی، صنم بررسی عملکرد زنجیره عرضه پیاز در استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 58، 1392، صفحه 68-79]

م

 • محمدرضایی، رسول عوامل مؤثر بر میزان آمادگی تعاونی‌ها در صادرات خرما برای ورود به بازار جهانی (مطالعه موردی: استان‌های هرمزگان و فارس) [دوره 11، شماره 63، 1392، صفحه 74-84]
 • محمدزاده، رویا بررسی بازار گوجه‌فرنگی در جهان و ایران و ارائه رهنمودهایی جهت کاهش تهدیدهای پیش‌روی آن در ایران [دوره 11، شماره 63، 1392، صفحه 60-73]
 • محمدزاده، زهرا رابطه ملی‌گرایی مصرفی و اثر کشور مبداء در ادراک افراد از کیفیت طبقات کالایی مختلف در شهر مشهد [دوره 11، شماره 59، 1392، صفحه 12-22]
 • مداح، مرتضی بررسی رابطه ابعاد دارایی برند با عوامل موثر در انتخاب برند توسط مصرف‌کننده، مطالعه موردی: صنعت محصولات آرایشی- بهداشتی [دوره 11، شماره 62، 1392، صفحه 31-44]
 • مرادی، محمدعلی هزینه مبادله صادرات و واردات ایران در شاخص سهولت انجام کسب وکار [دوره 11، شماره 62، 1392، صفحه 18-30]
 • ملااسمعیلی دهشیری، حسن بررسی تأثیر تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در ایران با رویکرد الگوی خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) [دوره 11، شماره 61، 1392، صفحه 69-82]
 • ملک اخلاق، اسماعیل تحلیلی برمفاهیم تفکر جهانی و مدل‌های آن [دوره 11، شماره 59، 1392، صفحه 1-11]
 • مهدوی، مریم عوامل مؤثر بر میزان آمادگی تعاونی‌ها در صادرات خرما برای ورود به بازار جهانی (مطالعه موردی: استان‌های هرمزگان و فارس) [دوره 11، شماره 63، 1392، صفحه 74-84]
 • موسوی زنوز، موسی خلاصه گزارش تجارت و توسعه 2012، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) [دوره 11، شماره 62، 1392، صفحه 54-71]
 • میرحسینی، سیده سامیه تاثیر پروژه‌های شش سیگما بر نوآوری و عملکرد شرکت‌ها [دوره 11، شماره 60، 1392، صفحه 59-71]

ن

 • نداف، مهدی ارائه الگویی برای تبیین چالش‌های جهانی ‌شدن [دوره 11، شماره 61، 1392، صفحه 1-21]
 • نصیری، میترا بررسی تجربه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت در زمینه تعهدات بخش خدمات تحقیق و توسعه [دوره 11، شماره 61، 1392، صفحه 22-36]
 • نوده فراهانی، فریبا بررسی رفتار مصرف‌کنندگان سبز بر اساس متغیرهای جمعیتی و نگرشی، مطالعه موردی تهران [دوره 11، شماره 61، 1392، صفحه 37-52]
 • نوروزنژاد درزی نقیبی، امیر بررسی تاثیر توان خلاقیت و نوآوری در توسعه صنعت فرش [دوره 11، شماره 59، 1392، صفحه 103-115]
 • نوع‌پسند، سیدمحمد بررسی توسعه محصول جدید و رابطه آن با مزیت رقابتی (مطالعه موردی: صنایع غذایی منتخب استان آذربایجان شرقی) [دوره 11، شماره 63، 1392، صفحه 85-94]
 • نیک‌پور، امین بررسی میزان اجرای بانکداری الکترونیکی در بانک ملی شهر کرمان و تعیین رابطه آن با عوامل انسانی [دوره 11، شماره 62، 1392، صفحه 45-53]

و

 • وجدانی طهرانی، هدیه ارزیابی و برآورد پتانسیل ساده تجاری میان ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای(SCO) [دوره 11، شماره 62، 1392، صفحه 1-17]
 • وجدانی طهرانی، هدیه بررسی و تحلیل تنوع در بازارهای هدف صادراتی ایران:به تفکیک استان‌ها [دوره 11، شماره 61، 1392، صفحه 53-68]

ی

 • یاوری، غلامرضا بررسی مزیت نسبی تولید محصولات کشاورزی در استان کرمان، مطالعه موردی بخش ماهان [دوره 11، شماره 62، 1392، صفحه 72-86]
 • یاوری، غلامرضا بررسی عملکرد زنجیره عرضه پیاز در استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 58، 1392، صفحه 68-79]
 • یعقوبی منظری، پریسا بررسی زمینه‌های صادراتی ایران در تجارت با مصر با رویکرد شاخص پتانسیل صادراتی دوجانبه [دوره 11، شماره 59، 1392، صفحه 78-89]