اهمیت بازار صادراتی قزاقستان و استراتژی های توسعه صادرات به این کشور با مدل SWOT

نوع مقاله : مروری

نویسنده

کارشناس بازرگانی خارجی سازمان توسعه تجارت

10.22034/bs.2022.552703.2540

چکیده

هدف این پژوهش ارائه راهکارهایی جهت توسعه صادرات ایران به قزاقستان می باشد. این پژوهش از نوع مروری و روش آن توصیفی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات لازم و آمارها از منابع کتابخانه ای، مراجعه به وب سایت های رسمی و بین المللی و بهره گیری از نظرات خبرگان و صادرکنندگان به کشورهای آسیای مرکزی بویژه قزاقستان بهره گرفته شده است.
در این پژوهش با استفاده از آمارهای رسمی مبادلات تجاری قزاقستان با ایران و جهان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر این اساس عمده ترین رقبا در بازار این کشور، روسیه و چین می باشند. همچنین بر اساس مبادلات تجاری ایران و قزاقستان طی 5 سال اخیر بیشترین میزان صادرات به این کشور مربوط به محصول پسته و خرما و بیشترین میزان واردات مربوط به گندم ، جو بوده است.
در بخش بعدی با استفاده از ماتریس SWOT و وزن دهی و اولویت بندی آن توسط خبرگان، راهکارهای توسعه صادرات تدوین گردید. نتایج حاصل از ترسیم ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی نشان دهنده این بود که مناسب ترین راهبرد توسعه صادرات به این کشور، رویکرد تهاجمی می باشد.
بر اساس نظرات خبرگان، مواردی از قبیل امضا موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا، افزایش خطوط پروازی مستقیم، تامین واگن، حل مشکلات بانکی از طریق بکارگیری مکانیزم تهاتر و یا استفاده از ارزهای ملی در تجارت، استفاده از ظرفیت های بنادر و مناطق آزاد از مهمترین اقدامات در راستای توسعه صادرات به قزاقستان می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Importance of Kazakhstan's export market and export development strategies to this country with SWOT model

نویسنده [English]

  • maryam khosravi asl
foreign commercial of expert of trade promotion of organization
چکیده [English]

The purpose of this study is to provide solutions for the development of Iranian exports to Kazakhstan.This study is a review and its method is descriptive. for collecting Necessary information and statistics have been used from library sources, visits to official and international websites,and the opinions of experts and exporters to Central Asian countries, especially Kazakhstan.
in this study, Kazakhstan's trade with Iran and the world was analyzed using official statistics. Accordingly, the main competitors in this country's market are Russia and China. Also, according to trade exchanges between Iran and Kazakhstan during the last 5 years, the highest number of exports to this country was related to pistachio and dates and the highest number of imports was related to wheat and barley.
In the next section, export development strategies were compiled With using the SWOT matrix and its weighting and prioritization by experts. The results of drawing the matrix of evaluation of internal and external factors showed that the most appropriate strategy for the development of exports to this country is an aggressive approach.
Based on expert opinions, Items such as signing free trade agreement with Eurasian Economic Union, increasing Direct flight lines, providing wagons, solving banking problems by using the barter mechanism or using national currencies in trade, using the capacity of ports and free zones are the most important Measures in order to expanding exports to Kazakhstan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Kazakhstan"
  • "Free Trade Agreement between Iran and the Eurasian Economic Union"
  • "Preferential Trade Agreement between Iran and the Eurasian Economic Union"
  • "Development of Trade Relations with Kazakhstan"
  • SWOT ""

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 06 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 08 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 16 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 18 مرداد 1401