بررسی رابطه مبادله ایران در صادرات مواد خام و واردات کالاهای سرمایه‌ا‌ی طی دوره(1392-1388)

دوره 13، شماره 72، مرداد و شهریور 1394، صفحه 72-79

مهدی رضایی؛ پریسا یعقوبی‌منظری


توسعه مدل برندمحوری در سازمان‌های خدماتی با تاکید بر شرکتهای هواپیمایی

دوره 14، شماره 76، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 74-85

شیرین صالحی؛ امیر اخلاصی؛ مرتضی طاهری


بررسی موانع توسعه صادرات خرما در جنوب استان کرمان

دوره 15، شماره 84-85، مرداد و شهریور 1396، صفحه 74-84

سمیه امیری کچمی؛ شهلا چوبچیان


طراحی و ارائه مدل مفهومی مدیریت موجودی ابری بر اساس تکنولوژی RFID

دوره 15، شماره 86-87، بهمن و اسفند 1396، صفحه 75-91

علی علیزاده زوارم؛ احمد توکلی


بررسی رابطه ویژگی‌های درونی و بیرونی محصول با رضایتمندی مشتری

دوره 12، شماره 65، خرداد و تیر 1393، صفحه 76-89

حمیدرضا رضوانی؛ عاطفه طالب‌نژاد


بررسی زمینه‌های صادراتی ایران در تجارت با مصر با رویکرد شاخص پتانسیل صادراتی دوجانبه

دوره 11، شماره 59، خرداد و تیر 1392، صفحه 78-89

پریسا یعقوبی منظری؛ وجیهه افضلی ابرقویی


آسیب شناسی و شناسایی تواناسازهای حمایتی از صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 16، شماره 88-89، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 79-90

پیمان بالازاده؛ محمود مرادی؛ کیخسرو یاکیده


بررسی توسعه محصول جدید و رابطه آن با مزیت رقابتی (مطالعه موردی: صنایع غذایی منتخب استان آذربایجان شرقی)

دوره 11، شماره 63، بهمن و اسفند 1392، صفحه 85-94

ساناز سلطانی؛ اسماعیل رمضان‌پور؛ سیدمحمد نوع‌پسند


بررسی عملکرد منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس از منظر صادرات

دوره 14، شماره 81، بهمن و اسفند 1395، صفحه 85-100

حسین عباسی اسفنجانی؛ حسین میرزائی؛ مهدیه احمدی کمالی


بررسی چالش‌ها و موانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه‌های زیربنایی

دوره 15، شماره 82-83، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 85-96

روح الله سهرابی؛ علی رستمی


تحلیل تجربه مشتری و جایگاه آن در ادبیات بازاریابی

دوره 17، شماره95-94، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 85-103

محمود محمدیان؛ مریم نائلی


تأثیر قیمت واحد بر تصویر قیمت فروشگاه و قصد خرید مشتریان

دوره 18، شماره 101، خرداد و تیر 1399، صفحه 93-110

محسن اکبری؛ محمد رحیم رمضانیان؛ ستاره جانی پور؛ سیده صدف وشکائی نژاد


ارزیابی تأثیر کاربرد مدیریت کیفیت جامع بر رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان

دوره 18، شماره 103، مهر و آبان 1399، صفحه 101-116

شادی سربندی؛ همت قلی زاده


تبیین مدلی برای کسب مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر استراتژی مدیریت استعداد در صنعت بیمه

دوره 17، شماره 99، بهمن و اسفند 1398، صفحه 104-116

صمد رحیمی اقدم؛ ناصر صنوبر؛ ابوالفضل حق وردی زاده


شناسایی عوامل موثر بر سقوط قیمت سهام ( مرور ادبیات)

دوره 18، شماره 101، خرداد و تیر 1399، صفحه 11-132

سروه فرزاد؛ جمال قاسمی


دیپلماسی تجاری و ساختار نهادی آن

دوره 12، شماره 68، آذر و دی 1393، صفحه 75-89

وحید بزرگی


بررسی رابطه ی رهبری تحول‌آفرین با خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی سازمانی

دوره 14، شماره 77، خرداد و تیر 1395، صفحه 79-93

گل بهار پورانجنار؛ مهتا جودزاده؛ عافیه پورانجنار