تحلیل شکاف استراتژیک در شرکت سیمان تهران بر اساس سند چشم‌انداز بتن 1404 با رویکرد چند معیاره

دوره 19، شماره 106، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 59-72

10.22034/bs.2021.44398

علی اکبر کفاش بازاری؛ داوود غلامرضایی


ارزیابی تاثیر چابکی زنجیره تامین بر عملکرد مالی

دوره 18، شماره 104، آذر و دی 1399، صفحه 63-78

سیروس کشاورز؛ ناصر خانی؛ سمانه رئیسی نافچی؛ پروانه نوربخش؛ محمدرضا فتحی


اثرات تسهیلات پرداختی بانک مسکن بر ارزش افزوده بخش مسکن

دوره 19، شماره 107، خرداد و تیر 1400، صفحه 63-76

10.22034/bs.2021.246802

سعید فراهانی فرد؛ امید علی عادلی؛ محمدرضا فتحی؛ فرشاد قلی پور


طراحی مدل توسعه ظرفیت تاب آوری شرکت های کوچک و متوسط (با رویکرد ساختاری تفسیری)

دوره 20، شماره 112، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 63-80

10.22034/bs.2022.247025

مهدی ابراهیمی؛ وحید نورنژادونوش


تدوین سنجه های مدل بازاریابی داخلی (مورد مطالعه: شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی استان خوزستان)

دوره 19، شماره 108، مرداد و شهریور 1400، صفحه 63-90

10.22034/bs.2021.247052

حسین دریساوی بهمنشیر؛ فریدون امیدی؛ فواد مکوندی؛ مهدی بصیرت


بخش بندی راهبردی شرکت ها جهت پذیرش سیستم تدارکات الکترونیک دولت

دوره 20، شماره 115، مهر و آبان 1401، صفحه 67-84

10.22034/bs.2022.254025

امین عارفی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ محمدرضا فتحی


واکاوی معاهده پی سی تی؛ دریچه‌ای به‌نظام بین‌المللی حمایت از اختراع

دوره 18، شماره 102، مرداد و شهریور 1399، صفحه 69-80

زهرا شاکری؛ زهره قیصری


طراحی مدل فرآیندی خریدهای ناگهانی(مطالعه موردی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران)‌

دوره 19، شماره 109، مهر و آبان 1400، صفحه 69-82

10.22034/bs.2021.247047

ابراهیم سالاری نهند؛ حسین حکیم پور؛ تهمینه ناطق


تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر ارزش طول عمر مشتری

دوره 18، شماره 105، بهمن و اسفند 1399، صفحه 71-84

صمد رحیمی اقدم؛ محمد فاریابی؛ سعیده عزیزخواه


شناسایی و اولویت بندی روش‌های ورود به بازارهای بین المللی (مورد مطالعه: کودهای ارگانیک)

دوره 18، شماره 100، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 77-90

محمد معصوم؛ رضا محمدکاظمی؛ بهروز زارعی


متنوع سازی بازارهای تجاری و منطقه گرایی اقتصادی ایران

دوره 18، شماره 104، آذر و دی 1399، صفحه 79-94

پریسا صبری؛ احسان رسولی نژاد


نگاشت بازاریابی اسلامی در کسب و کارهای ایرانی

دوره 20، شماره 112، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 81-102

10.22034/bs.2022.247038

سید حسن حاتمی نسب


استفاده از چارچوب کارت امتیازی متوازن برای رتبه‌بندی واحدهای استراتژیکِ کسب‌وکارهای الکترونیکی

دوره 18، شماره 105، بهمن و اسفند 1399، صفحه 85-102

علی نعیمی صدیق؛ زهرا شفیعی؛ مهدیه اخباری


نقش انواع دانش در مراحل بین‌المللی‌شدن شرکت های دانش‌بنیان همراه با دلالت های سیاستی آن

دوره 19، شماره 111، بهمن و اسفند 1400، صفحه 85-106

10.22034/bs.2022.247041

بیژن مهدوی مزده؛ امیر ذاکری؛ ُسعید میرزامحمدی