بررسی تاثیر توان خلاقیت و نوآوری در توسعه صنعت فرش

دوره 11، شماره 59، خرداد و تیر 1392، صفحه 103-115

نیما سعیدی؛ امیر نوروزنژاد درزی نقیبی؛ سعیده زنده‌باد


تاثیر ایجاد منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا بر صادرات ایران

دوره 18، شماره 100، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 1-29

محمد رضا عابدین مقانکی


تاثیر مصرف‌گرایی خارجی بر تمایل به خرید محصولات ایرانی

دوره 18، شماره 102، مرداد و شهریور 1399، صفحه 1-24

زانیار َشیخه پور؛ اصغر مشبکی؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ فرشته منصوری موید


اولویت‌بندی ابزارهای سیاستی حمایت از صادرات محصولات با فناوری بالا

دوره 18، شماره 105، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1-30

مسعود افشاری مفرد؛ حامد عادلی نیک؛ محمد شیخ علیشاهی


عوامل مؤثر بر انتقال دانش فنی خدمات پس از فروش ( مطالعه موردی: شرکت ایساکو)

دوره 19، شماره 106، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 1-24

10.22034/bs.2021.246527

سیامک محمدی سرخه لیژهء؛ ابوالقاسم سرآبادانی؛ مقصود امیری؛ امیر بیات ترک


بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر جذب FDI در ایران: رهیافت مارکوف-سوئیچینگ

دوره 20، شماره 113، خرداد و تیر 1401، صفحه 1-24

10.22034/bs.2022.247027

مصطفی شکری؛ محمدمهدی برقی اسگویی


تأثیر فضای کسب‌وکار بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتیِ جهان

دوره 20، شماره 112، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 1-24

10.22034/bs.2022.247034

بهناز خوش طینت؛ ابوالفضل شاه‌آبادی؛ محمدرضا خویی اسکویی


ارزیابی توانمندی فناورانه بنگاه‌های داروساز زیستی در ایران

دوره 19، شماره 109، مهر و آبان 1400، صفحه 1-24

10.22034/bs.2021.247039

سیدهادی سیادتی؛ سیدسپهر قاضی نوری؛ منوچهر منطقی


نگاهی به ساختار بازار جهانی فرش و برخی اشارات سیاست‌گذاری

دوره 19، شماره 111، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1-26

10.22034/bs.2022.247040

محمد باشکوه؛ ابوالفضل حق وردی زاده دهلیق


بررسی اثر نتیجه رابطه مبادله بازرگانی بر رفاه اقتصادی در ایران

دوره 20، شماره 115، مهر و آبان 1401، صفحه 1-26

10.22034/bs.2022.254026

یعقوب اندایش؛ سید امین منصوری؛ آزیتا محمد حسینی


آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی در ایران

دوره 18، شماره 104، آذر و دی 1399، صفحه 9-30

محمود جعفرپور


بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات منتخب جالیزی ایران

دوره 19، شماره 108، مرداد و شهریور 1400، صفحه 21-30

10.22034/bs.2021.247068

محمد عرب؛ مسعود فهرستی ثانی؛ یدالله بستان؛ احمد فتاحی اردکانی


عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات

دوره 19، شماره 107، خرداد و تیر 1400، صفحه 23-38

10.22034/bs.2021.246800

محمد معصوم؛ شبنم یوسفی


شناسایی پیامدهای به کارگیری فروشگاه های موقت در صنعت خرده فروشی کالاهای تندمصرف

دوره 20، شماره 114، مرداد و شهریور 1401، صفحه 25-44

10.22034/bs.2022.247018

نسا محمدی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ کامبیز حیدرزاده


مدل توسعه نوآوری در صنعت سفال لالجین: یک نظریه داده بنیاد با تحلیل چرخه عمر

دوره 20، شماره 113، خرداد و تیر 1401، صفحه 25-50

10.22034/bs.2022.247020

سیدسپهر قاضی‌نوری؛ مجتبی فرهانچی؛ سید مهدی فاطمی خوراسگانی


طراحی مدل پویای عوامل موثر بر موفقیت مدیریت زنجیره تأمین سبز

دوره 20، شماره 112، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 25-44

10.22034/bs.2022.247026

مهرداد کیانی؛ علی مروتی شریف آبادی؛ الهام مفتح زاده؛ فاطمه زمزم