دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شناسایی و اولویت‌بندی موانع سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

فرزانه جهرمی؛ حسین معینی


ارزیابی بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت صادرات محصولات از کشور ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

احسان رسولی نژاد؛ پریسا صبری


روش اپسیلون‌محدودیت جهت مساله مسیریابی-موجودی دارو‌های یخچالی و غیریخچالی با در نظر گرفتن تخفیف در زنجیره تامین سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

سمیرا کیانی؛ پروانه سموئی


شناسایی پیامدهای بکارگیری فروشگاههای موقت در صنعت خرده فروشی کالاهای تندمصرف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

نسا محمدی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ کامبیز حیدرزاده


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر خلق ارزش مشترک با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه (مطالعه موردی: صنعت لوازم‌خانگی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

امیرحسین کاظم الماسی


مدل توسعه نوآوری در صنعت سفال لالجین: یک نظریه داده بنیاد با تحلیل چرخه عمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

سیدسپهر قاضی‌نوری؛ مجتبی فرهانچی؛ سید مهدی فاطمی خوراسگانی


واکاوی ریسک در زنجیره تامین با محدودیت مالی و عملکرد مالی (رویکرد: معادلات ساختاری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

مهرداد صالحی؛ سمیه استوار


مدل‌سازی خرید آنی در صنعت خرده‌فروشی ایران (مورد مطالعه: هایپر استار ارم تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

سینا نوبهاری؛ علیرضا بافنده زنده؛ حکیمه نیکی اسفهلان؛ مرتضی محمود زاده


بررسی اثرات استراتژی‌های ترفیع رانش پایه ای و کیندر و جنتلر بر یکپارچگی تولیدکننده و اعضای کانال توزیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

محمد باشکوه؛ الله یار بیگی فیروزی


بررسی وضعیت صنعت بانکرینگ در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

طالب زارع


طراحی مدل توسعه ظرفیت تاب آوری شرکت های کوچک و متوسط (با رویکرد ساختاری تفسیری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

مهدی ابراهیمی؛ وحید نورنژادونوش


طراحی مدل پویای عوامل موثر بر موفقیت مدیریت زنجیره تأمین سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

الهام مفتح زاده؛ علی مروتی شریف آبادی؛ مهرداد کیانی؛ فاطمه زمزم


بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر جذب FDI در ایران: رهیافت مارکوف-سوئیچینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

مصطفی شکری؛ محمدمهدی برقی اسگویی


مسئولیت ناشی از گفتگوهای موازی در انعقاد قراردادهای بازرگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

سیدعلی خزائی


تاثیر کیفیت رابطه آنلاین بر مشارکت مشتری در چرخه عمر رابطه درکسب وکارهای آنلاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

صادق موسی خانی؛ صمد عالی؛ ناصر صنوبر؛ سلیمان ایرانزاده


ارزیابی کیفیت خدمات بانکی ارائه شده به کسب‌وکارهای بخش تعاونی با استفاده از مدل سروکوال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

هادی ثنائی پور؛ عبدالغنی رستگار


ارائه الگوی بازارگرایی برای شرکت‌های دانش بنیان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

کاظم محمددوست؛ حمید رضا سعیدنیا؛ احمد راه چمنی


تأثیر فضای کسب‌وکار بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتیِ جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

بهناز خوش طینت؛ ابوالفضل شاه‌آبادی؛ محمدرضا خویی اسکویی


نگاشت بازاریابی اسلامی در کسب و کارهای ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

سید حسن حاتمی نسب


ارائه چارچوبی برای شایستگی مدیران فروش شرکت بیمه البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

آرزو همتی؛ حسین معینی؛ رسول عباسی


شناسایی و تبیین مدل بازاریابی کارآفرینانه برای استارت‌آپ‌ها و کسب ‌و کارهای نوپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

مسعود حمزه پور


بخش‌بندی بازارهای بین‌المللی زعفران با استفاده از تکنیک تحلیل خوشه‌بندی سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

ابوالفضل براتی؛ سلمان عیوضی نژاد


پژوهشی (کاربردی)

ارائه الگویی از عوامل مؤثر بر بانکداری شرکتی دیجیتال در بانک‌های تجاری کشور با استفاده از رویکرد کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

علیرضا سالک مقدم؛ محمود محمدیان؛ وحید ناصحی فر؛ محمد تقی تقوی فرد