دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بخش‌بندی بازار آجیل و خشکبار بر اساس ارزش‌های مورد انتظار مشتریان با استفاده از الگوریتم DBSCAN

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1399

مینا نظام پور؛ مرتضی رجوعی؛ سعید جعفری تیتکانلو


2. شناسایی و اولویت‌بندی موانع سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

فرزانه جهرمی؛ حسین معینی


3. ارزیابی بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت صادرات محصولات از کشور ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

احسان رسولی نژاد؛ پریسا صبری


4. روش اپسیلون‌محدودیت جهت مساله مسیریابی-موجودی دارو‌های یخچالی و غیریخچالی با در نظر گرفتن تخفیف در زنجیره تامین سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

سمیرا کیانی؛ پروانه سموئی


5. شناسایی پیامدهای بکارگیری فروشگاههای موقت در صنعت خرده فروشی کالاهای تندمصرف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

نسا محمدی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ کامبیز حیدرزاده


6. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر خلق ارزش مشترک با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه (مطالعه موردی: صنعت لوازم‌خانگی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

امیرحسین کاظم الماسی


7. مدل توسعه نوآوری در صنعت سفال لالجین: یک نظریه داده بنیاد با تحلیل چرخه عمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

سیدسپهر قاضی‌نوری؛ مجتبی فرهانچی؛ سید مهدی فاطمی خوراسگانی


8. واکاوی ریسک در زنجیره تامین با محدودیت مالی و عملکرد مالی (رویکرد: معادلات ساختاری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

مهرداد صالحی؛ سمیه استوار


9. مدل‌سازی خرید آنی در صنعت خرده‌فروشی ایران (مورد مطالعه: هایپر استار ارم تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

سینا نوبهاری؛ علیرضا بافنده زنده؛ حکیمه نیکی اسفهلان؛ مرتضی محمود زاده


10. بررسی اثرات استراتژی‌های ترفیع رانش پایه ای و کیندر و جنتلر بر یکپارچگی تولیدکننده و اعضای کانال توزیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

محمد باشکوه؛ الله یار بیگی فیروزی


11. بررسی وضعیت صنعت بانکرینگ در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

طالب زارع


12. طراحی مدل توسعه ظرفیت تاب آوری شرکت های کوچک و متوسط (با رویکرد ساختاری تفسیری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

مهدی ابراهیمی؛ وحید نورنژادونوش


13. طراحی مدل پویای عوامل موثر بر موفقیت مدیریت زنجیره تأمین سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

الهام مفتح زاده؛ علی مروتی شریف آبادی؛ مهرداد کیانی؛ فاطمه زمزم


14. بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر جذب FDI در ایران: رهیافت مارکوف-سوئیچینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

مصطفی شکری؛ محمدمهدی برقی اسگویی


15. مسئولیت ناشی از گفتگوهای موازی در انعقاد قراردادهای بازرگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

سیدعلی خزائی


16. تاثیر کیفیت رابطه آنلاین بر مشارکت مشتری در چرخه عمر رابطه درکسب وکارهای آنلاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

صادق موسی خانی؛ صمد عالی؛ ناصر صنوبر؛ سلیمان ایرانزاده


17. ارزیابی کیفیت خدمات بانکی ارائه شده به کسب‌وکارهای بخش تعاونی با استفاده از مدل سروکوال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

هادی ثنائی پور؛ عبدالغنی رستگار


18. ارائه الگوی بازارگرایی برای شرکت‌های دانش بنیان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

کاظم محمددوست؛ حمید رضا سعیدنیا؛ احمد راه چمنی


19. بررسی شکست راهبرد جایگزینی واردات در بخش کشاورزی آرژانتین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

رستم فتحی


20. مطالعه تطبیقی کشورهای توسعه یافته در نگهداری ذخایر اضطراری کالا و ارایه پیشنهاداتی برای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

الناز میاندوآبچی؛ زهرا آقاجانی


21. تأثیر فضای کسب‌وکار بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتیِ جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

بهناز خوش طینت؛ ابوالفضل شاه‌آبادی؛ محمدرضا خویی اسکویی


24. شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری شبکه های همکاری در صنایع تولیدی (مطالعه موردی: شرکت های فعال در حوزه صنایع فلزی استان کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

حسام الدین سلطانی نژاد؛ مهدی امیر زاده


25. نگاشت بازاریابی اسلامی در کسب و کارهای ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

سید حسن حاتمی نسب


26. بررسی توانمندی فناورانه بنگاه‌های داروساز زیستی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

سیدهادی سیادتی


27. نگاهی به ساختار بازار جهانی فرش و برخی اشارات سیاست‌گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

محمد باشکوه؛ ابوالفضل حق وردی زاده دهلیق


28. ارائه مدل نقش انواع دانش در مراحل بین‌المللی‌شدن شرکتهای دانش‌بنیان همراه با دلالتهای سیاستی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

بیژن مهدوی مزده؛ امیر ذاکری؛ ُسعید میرزامحمدی


29. بررسی موانع جذابیت حمل‌‌ونقل ریلی کالا در کشور و ارایه راهکارهایی برای ارتقای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

الناز میاندوآبچی؛ زهرا آقاجانی


مقاله پژوهشی

31. روشی نوین برای سنجش عملکرد شعب بانک تحت سطوح سرپرستی با استفاده از مدل DEA دو مرحله ای (مورد مطالعه: بانک سپه استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

رضا حبیبی؛ محمد تقی تقوی فرد؛ حجت مهدی زاده


32. بررسی اثرات توانمند سازهای استفاده از مدیریت زنجیره تامین پایدار و تاثیر آن در مزیت رقابتی شرکت های ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

محمدرضا فتحی؛ مهدی نصراللهی؛ سپیده امینی


33. طراحی مدل فرآیندی خریدهای ناگهانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران بر مبنای نظریه پردازی داده بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

ابراهیم سالاری نهند؛ حسین حکیم پور؛ تهمینه ناطق


34. ارزیابی نقش بازی‌پردازی و ماهیت اجتماعی فناوری در فروشگاه‌های اینترنتی (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی مدیسه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

پیمان اخوان؛ روح اله احمدی؛ ناصر باقری مقدم؛ میر حمید تقوی


35. تاثیر سیستم اطلاعاتی استراتژیک بر عملکرد شرکت با میانجی‌گری جهت گیری استراتژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

محمدحسین سیدعلی جانلو؛ محمدتقی قربانی فاراب؛ منوچهر نیکنام


36. حق بر تبادل داده های خصوصی و راهکارهای رفع چالشهای آن در سازوکار عملکرد ابزارهای اینترنت اشیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

علی اکبر فرحزادی؛ مهدی ناصر


37. اولویت بندی پروژه های سرمایه گذاری در شرکت فولاد مبارکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

سعیده کتابی؛ مهسا قندهاری؛ مظاهر ًضیایی؛ م َشریفی قزوینی؛ م ریاحی؛ م نوابی


38. تدوین سنجه های مدل بازاریابی داخلی مبتنی برنظام حکمرانی شرکتی در صنایع شکر ایران(مورد مطالعه: شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

حسین دریساوی بهمنشیر؛ فریدون امیدی؛ فواد مکوندی؛ مهدی بصیرت


39. طراحی مدل ساختاری تفسیری استراتژی‌های ورود به بازار اینترنت اشیا (با رویکرد مدل بوم کسب و کار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

مهرنوش همتی فراهانی؛ ناصر آزاد؛ رضا اقاموسی؛ سید محسن سید علی اکبر


40. رشد مشارکت ، اعتماد و ارزش مصرف کننده بانک شهر در بستر بازاریابی محتوای دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

فریده اکرمی؛ فیروزه حاجی علی اکبری


41. شناسایی تاثیر رهبری تحول آفرین بر اشتیاق کاری با نقش میانجی رفتار سیاسی مدیران در سازمانهای دولتی اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

مسرت آیت؛ الهه ملایی؛ زینب حیدری؛ ساناز شفیعی


43. تحلیل پدیدارشناسانه مصرف‌کنندگان پوشاک زنانه خارجی (با رویکرد اصلاح مدل ذهنی مصرف کالای خارجی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

کبری بخشی زاده برج؛ نعیمه جباری؛ امید سلیمان زاده


44. طراحی الگوی پیامدهای شخصیت برند (مطالعه موردی: شرکت خودروسازی سایپا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

حسین نوروزی؛ حامد خامه چی؛ هومن پشوتنی زاده


45. چرخه تقنین نامناسب در تجارت خدمات حرفه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

عمران محمدی


46. ارائه یک مدل DEA شبکه‌ای رابطه‌ای برای ارزیابی کارایی و بهره‌وری سیستم بانکی با در نظر گرفتن فرآیندهای واسطه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

علیرضا عیدی؛ برزان عذیری


47. اعتبارسنجی ضمانت شفاهی در اسناد تجاری؛ حقوق موضوعه و رویه ی قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

غزاله صحرانورد؛ محسن صادقی


48. اندازه‌گیری عملکرد بندر در راستای انتخاب بندر توسط شرکت‌های حمل‌و‌نقل‌بین‌المللی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

محمد مهدی دوالی؛ رسول معصوم زاده جوزدانی


49. تحلیل حقوقی موضوع و اطراف معامله در قراردادهای آتی با تاکید بر مدیریت ریسک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

زهرا احمدی؛ محمد مهدی حاجیان


50. بررسی رابطه مبادله ایران در محصولات صنایع شیمیایی طی دوره 1397-1390

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

مهدی رضائی؛ حسن ثاقب


51. بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات منتخب جالیزی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

محمد عرب؛ مسعود فهرستی ثانی؛ یدالله بستان؛ احمد فتاحی اردکانی


52. ارائه چارچوبی برای شایستگی مدیران فروش شرکت بیمه البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

آرزو همتی؛ حسین معینی؛ رسول عباسی


53. شناسایی و تبیین مدل بازاریابی کارآفرینانه برای استارت‌آپ‌ها و کسب ‌و کارهای نوپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

مسعود حمزه پور


54. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار در وفاداری مشتریان بانک با رویکرد ترکیبی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه فازی (DANP) (مورد مطالعه: بانک سامان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

رحیم دباغ؛ علی عباسی؛ سیامک خاتمی


55. بررسی تأثیر ارزش ویژه برند درک شده و پیامدهای ناشی از آن بر خرید آنلاین از شرکت دیجی کالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

یعقوب محمودیان؛ معصومه آینه؛ هایده نوری زاده


56. بخش‌بندی بازارهای بین‌المللی زعفران با استفاده از تکنیک تحلیل خوشه‌بندی سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

ابوالفضل براتی؛ سلمان عیوضی نژاد


پژوهشی - کاربردی

57. ارائه الگویی از عوامل مؤثر بر بانکداری شرکتی دیجیتال در بانک‌های تجاری کشور با استفاده از رویکرد کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

علیرضا سالک مقدم؛ محمود محمدیان؛ وحید ناصحی فر؛ محمد تقی تقوی فرد