دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مروری

1. ارائه الگویی به منظور تبیین نقش موفقیت مجتمع-های تجاری در کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1395

علیرضا بخشی زاده؛ اسداله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی


2. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت محصولات تولیدی صنایع کاشی و سرامیک استان یزد: رویکرد تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره فازی (FMCDA)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1399

محمد زارعی محمودآبادی؛ مهلا ضیایی بیده


3. تحلیل شکاف استراتژیک در شرکت سیمان تهران بر اساس سند چشم‌انداز بتن 1404 با رویکرد چند معیاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

علی اکبر کفاش بازاری؛ داوود غلامرضایی


4. بخش‌بندی بازار آجیل و خشکبار بر اساس ارزش‌های مورد انتظار مشتریان با استفاده از الگوریتم DBSCAN

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1399

مینا نظام پور؛ مرتضی رجوعی؛ سعید جعفری تیتکانلو


مقاله پژوهشی

5. تبیین راهبردهای همکاری مشترک شرکت‌های دانش‌بنیان با زنجیره تأمین و توسعه محصول خودروسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

مهدیه اتحاد؛ سینا نعمتی زاده؛ منوچهر منطقی؛ اعظم رحیمی نیک