دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارائه چارچوبی برای شایستگی مدیران فروش شرکت بیمه البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22034/bs.2021.247069

آرزو همتی؛ حسین معینی؛ رسول عباسی


شناسایی و تبیین مدل بازاریابی کارآفرینانه برای استارت‌آپ‌ها و کسب ‌و کارهای نوپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22034/bs.2021.247070

مسعود حمزه پور


مروری

نگاه تطبیقی به اصول حاکم بر خرق حجاب شرکت های بازرگانی در حقوق آلمان و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.254014

رسول مظاهری کوهانستانی؛ محمدجواد حیدریان دولت آبادی


مقاله پژوهشی

تحلیل ارتباط هزینه‌های سیاسی در شرکت های صنعتی و معدنی بورس اوراق بهادار تهران با کیفیت اطلاعات با تأکید بر نقش سازوکارهای نظارتی: رویکرد معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.532680.2326

سید حسام وقفی؛ افسانه ظفری چوکامی؛ نازنین بشیری منش


نگاهی به روند صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی و ضرورت تحول در آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.535203.2357

پریسا یعقوبی منظری؛ حسن ثاقب


بررسی تاثیر تنوع صادراتی بر توزیع درآمد: شواهدی از کشورهای درحال‌توسعه منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.537979.2375

محمد حسن زارع؛ علی طلای مینایی


تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر عملکرد پایدار: نقش میانجی مدیریت زنجیره تأمین سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.538702.2378

ندا طهماسبی روشن؛ محبوبه عرب کلمری؛ محسن علی زاده ثانی؛ رضا جانی روشن


ترویجی

کالاهای مناسب جهت دریافت تعرفه ترجیحی از هند (فهرست پیشنهادی کالاهای درخواستی ایران در موافقتنامه تجارت ترجیحی با هند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.541839.2408

محمد رضا عابدین مقانکی؛ میرعبداله حسینی


مقاله پژوهشی

تاثیر سرمایه انسانی و بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.541986.2413

وحید کفیلی؛ مهدی میرزائی نظام آباد؛ سکینه عبدالی


ترویجی

مقایسه تطبیقی نظام بیمه و ضمانت صادرات ایران با کشورهای منتخب و ارائه پیشنهادهایی برای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.544620.2440

باقر ادبی؛ مهدی محرمی بالان؛ سعیده هوشمند گهر


مقاله پژوهشی

طراحی مدل قراردادهوشمندتوافق سطح خدمات با راهبرد تحول دیجیتال بر اساس نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.544729.2441

سید علیرضا موسوی؛ کامبیز حیدرزاده؛ سجاد اکبری گنجه


نقش توسعه یافتگی کشورها در اثرگذاری شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.546363.2462

نگار جعفری فشارکی؛ عباس معمارنژاد؛ کامبیز هژبر کیانی؛ شمس الدین حسینی


ترویجی

اولویت‌بندی معیارهای مرتبط با توسعه تامین‌کننده در صنعت خودروسازی با استفاده از BWM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.547391.2476

منصور اسماعیل زاده؛ یگانه پناهی


مقاله پژوهشی

تبیین عوامل مؤثر بر توسعه بازاریابی سبز در صنعت فروشگاه‌های زنجیره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.547611.2480

فرشته طاهرپوران؛ حسین عابدی؛ بابک حاجی کریمی


واکاوی پیشایندها و پیامدهای کسب وکارتجاری هوشمندمبتنی بر بلاک چین با استفاده از رویکرد مرور نظام‌مند پیشینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.547843.2483

خشایار میش مست هراتی؛ سید علیرضا موسوی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ محمدعلی عبدالوند


مروری

مروری بر تحلیل و مسیر تکامل نظریه های رفتار مصرف کننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.548580.2493

هما آزمایش فرد؛ شهریار عزیزی


مقاله پژوهشی

شناسایی عوامل تعیین کننده احیاء مجدد برندهای نابود شده: رویکرد مبتنی بر دیدگاه مصرف‌کننده (نمونه موردی: کفش ملی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.548765.2495

باقر عسگرنژاد نوری؛ معصومه میرموسوی؛ الله یار بیگی فیروزی


بررسی نقش سرمایه فکری، پروفایل ریسک ، هزینه های مالی بر سرمایه گذاری در حوزه های جذاب سرمایه گذاری صنعت خودرو (مطالعه موردی شرکت خودرو سازی زامیاد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.548798.2496

محمد شمشیری؛ امیر بیات ترک؛ طهمورث سهرابی؛ نازنین پیله وری


مروری

چالش‌ها و الزامات اجرای راهبرد تحول دیجیتال در صنعت تلکام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.549073.2500

مرتضی اصغرنیا؛ آرمان احمدی زاد؛ روژین فرهادی


اهمیت بازار صادراتی قزاقستان و استراتژی های توسعه صادرات به این کشور با مدل SWOT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.552703.2540

مریم خسروی اصل


مقاله پژوهشی

مطالعه تأثیر کارکردهای نگرشی بر قصد خرید برندهای فیک ‌(تقلیدی) در ایران؛ تحلیل نقش جنسیت و ارزش خرید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.552727.2550

مهدی خادمی؛ فاتح قادریانی؛ شیوا نصرتی


بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت کنترل داخلی و اثرات متقابل آن ها با اظهار نظر حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.553797.2551

عبدالرسول رحمانیان کوشککی؛ مرضیه رفیعی بیدگلی


ارائه مدل مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در حوزه بازاریابی سبز با تاکید بر وابستگی به برند از نگاه مصرف‌کنندگان محصولات ارگانیک با رویکرد داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.554189.2553

روزا طاعتی؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ زهرا علیپور درویشی؛ محمد طالقانی


تاثیر مزایای درک شده مشتریان دیجی کالا از قیمت، راحتی و محصول بر نگرش و قصد خرید آنلاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.557353.2592

مریم اخوان خرازیان؛ شیوا دادبه


ترویجی

نقش کانال‌های همه‌کاره در افزایش رضایت و وفاداری مشتریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.558088.2599

زینت پارسائی؛ قاسم اسلامی؛ فریبرز رحیم نیا


مقاله پژوهشی

ارائه چارچوبی برای شناسایی پیشران‌های موثر روی آینده روش‌های تامین مالی در صنعت نفت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22034/bs.2022.556150.2570

علی گل احمدی؛ حسین ایزدی؛ حسین حسین جهانگیرنیا؛ محمدرضا پورفخاران


شناسایی پیشایندهای برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی جامع در کسب و کارهای آنلاین (رویکرد کیفی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22034/bs.2022.560592.2620

کاملیا امامی؛ بهرام خیری؛ ماندان مومنی


مروری

حقوق رقابت و تنظیم‌گری بازار؛ بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر تسهیل رقابت و منع انحصار در صنایع خدمات عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22034/bs.2022.554197.2552

مرتضی اصغرنیا؛ آرمان احمدی زاد؛ روژین فرهادی


مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد صادراتی مبتنی بر ابعاد اتمسفر (جو) ارتباطی مطالعه موردی صادرکنندگان فرش شهرهای تهران و مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22034/bs.2022.556181.2573

سهیلا خدامی؛ بهاره اصانلو؛ امید دارینی


ارائه مدل توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی در بازار بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22034/bs.2022.556225.2574

حمید رضا جعفری؛ حسین وظیفه دوست؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ کامبیز حیدرزاده


آسیب‌شناسی شیوه‌های انتصاب مدیران بازرگانی در شرکت‌های دولتی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22034/bs.2022.557094.2585

محمود جعفرپور؛ صادق حسنی مقدم؛ محسن یاراحمدی


ترویجی

الگوی عوامل موثر بر خصوصی سازی در شرکت‌های دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22034/bs.2022.557130.2587

رقیه علیلو؛ رضا نجف‌بیگی؛ نازنین پیله وری


تأثیر هوش تجاری و مؤلفه‌های آن بر ایجاد و توسعه یک سازمان چابک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22034/bs.2022.557311.2591

علیرضا شهرکی؛ فاطمه پیران؛ سید علی بنی هاشمی


مقاله پژوهشی

ویژگی‌های افراد تاثیرگذار در رسانه اجتماعی و قصد خرید: تبیین نقش اعتماد و رضایت از تصویر (مورد مطالعه: صنعت پوشاک بانوان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22034/bs.2022.557692.2596

محسن اکبری؛ آرزو حسین زاده؛ سحر مهدی پور


شناسایی و رتبه بندی موانع انتقال فناوری از منظر بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی: بانک‌های مسکن و ملی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22034/bs.2022.558197.2601

سید کامران یگانگی؛ مریم ابراهیمی


ترویجی

بررسی رابطه بین شیوه‌های مدیریت دانش و نوآوری در سازمان با در نظر گرفتن متغیر میانجی کاربرد دانش (مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی ماهشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22034/bs.2022.558281.2604

مسلم مجدم کوچک؛ ساناز شفیعی؛ نسرین سهرابی


جهت دهی تفکر شناور در استراتژی اقیانوس نیلگونی بر ماندگاری کارکنان (مورد مطالعه :گروه صنعتی مینو )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22034/bs.2022.559349.2608

مسعود بختیاری؛ الهام رمضانی


مقاله پژوهشی

طراحی مدل راهبردی موفقیت فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌های اجتماعی با تاکید بر دو خصوصیت یکپارچگی و پاسخگویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22034/bs.2022.560464.2617

حمید خزائی زاده؛ فرشته لطفی زاده؛ محمدعلی عبدالوند؛ رحیم محترم


شناسایی عوامل موثر بر بازآفرینی شغلی کارکنان بازاریابی در بخش صادرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.22034/bs.2022.1971321.2663

سعید فرجام؛ لیلا راهدار


مقاله پژوهشی

دیده‌بانی روندهای مؤثر بر صنعت ایران برپایه یک روش آینده‌نگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22034/bs.2022.563137.2652

محسن کشاورزترک؛ مصطفی محمدی؛ میثم بشیری


ترویجی

نظام مسائل و چالشهای بخش صنعت، معدن و تجارت در آستانه برنامه هفتم توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22034/bs.2022.1971334.2662

علیرضا گرشاسبی؛ صادق داداشی


مقاله پژوهشی

شاخص مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی ایران و کشورهای عضو شورای همکاری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22034/bs.2022.1971821.2668

پریسا یعقوبی منظری؛ علی‌اکبر خسروی‌نژاد؛ علیرضا امینی؛ سپهر قاضی‌نوری


ترویجی

شناسایی، مدل‌سازی، و اولویت‌بندی عوامل موثر در بازاریابی ویروسی مواد غذایی ارگانیک با رویکرد ترکیبی فراترکیب، TISM و FANP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22034/bs.2023.1978024.2683

امیرمسعود نورانی؛ مهدی نصراللهی؛ مرتضی انوشه


مقاله پژوهشی

ارائه الگوی راهکارهای ماندگاری گردشگری با رویکرد کاربردهای فناورانه اینترنت اشیا در شهر کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.22034/bs.2023.1986132.2704

مهدی حسین پور؛ میلاد بخشم؛ معصومه آینه