کلیدواژه‌ها = کارایی سرمایهگذاری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تأثیر محدودیت‌های مالی بر کارایی سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 14، شماره 77، خرداد و تیر 1395، صفحه 68-78

سعید فتحی؛ مهدی عربصالحی؛ فرنوش مقدس؛ کاوه شهرکی؛ علیرضا عجم