کلیدواژه‌ها = صادرات فرش
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر بازاریابی بین‌الملل بر عملکرد صادرات فرش ایران

دوره 16، شماره 90-91، مرداد و شهریور 1397، صفحه 40-56

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ فائزه مقیمی


2. شناسایی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه‌ی صادرات فرش دستباف ایران (مطالعه موردی: فرش دستباف اصفهان)

دوره 14، شماره 77، خرداد و تیر 1395، صفحه 29-39

سیدسعید میرواحدی؛ محمدتقی طغرایی؛ زهرا سنجریان