کلیدواژه‌ها = سازمان برندمحور
تعداد مقالات: 1
1. توسعه مدل برندمحوری در سازمان‌های خدماتی با تاکید بر شرکتهای هواپیمایی

دوره 14، شماره 76، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 74-85

شیرین صالحی؛ امیر اخلاصی؛ مرتضی طاهری