کلیدواژه‌ها = هویت برند / تصویر ذهنی از برند / تبلیغات دهان به دهان / خرید مجدد
شناسایی مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده هویت برند و پیامدهای آن

دوره 13، شماره 74، آذر و دی 1394، صفحه 61-71

پیمان پروری؛ روح الله سهرابی؛ مریم اصغری نجیب