کلیدواژه‌ها = عملکرد/ عملکرد صادراتی/ شاخص‌های عملکرد صادراتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد صادراتی

دوره 13، شماره 72، مرداد و شهریور 1394، صفحه 44-59

عبدالهادی درزیان عزیزی؛ فرج‌اله رحیمی؛ سیده مهناز موسوی