کلیدواژه‌ها = راهکار عملیاتی / توانمندسازی / شرکت‌های پخش
تعداد مقالات: 1
1. تبیین راهکارهای عملیاتی توانمندسازی نیروی انسانی شرکت‌های پخش در ایران

دوره 13، شماره 73، مهر و آبان 1394، صفحه 45-54

زهرا آقاجانی؛ بهاره عریانی