کلیدواژه‌ها = هوش تجاری
تأثیر هوش تجاری و مؤلفه‌های آن بر ایجاد و توسعه یک سازمان چابک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22034/bs.2022.557311.2591

علیرضا شهرکی؛ فاطمه پیران؛ سید علی بنی هاشمی