کلیدواژه‌ها = روسیه/ توان رقابتی/ صادرات /CSM / موقعیت‌یابی تجاری
اندازه‌گیری و تحلیل توان رقابتی کالاهای صادراتی ایران در بازار روسیه

دوره 13، شماره 71، خرداد و تیر 1394، صفحه 14-27

حبیبه فتحی؛ حسن ولی‌بیگی