کلیدواژه‌ها = نیروهای رقابتی پورتر / استراتژی اقیانوس آبی / تاپسیس گروهی / بازار بیرقیب / نوآوری در ارزش