کلیدواژه‌ها = رقابتپذیری / گردشگری مذهبی / دیمتل / مدلسازی معادلات ساختاری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عوامل موثر بر رقابت‌پذیری گردشگری مذهبی( روش فنون دیمتل و معادلات ساختاری)

دوره 18، شماره 105، بهمن و اسفند 1399، صفحه 57-70

محمدرضا فتحی؛ مهدی محمد نسب؛ محمد حسن ملکی؛ سمیه یعقوبی