کلیدواژه‌ها = مدیریت کیفیت جامع / کیفیت خدمات / وفاداری مشتریان / رضایت مشتریان
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیر کاربرد مدیریت کیفیت جامع بر رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان

دوره 18، شماره 103، مهر و آبان 1399، صفحه 101-116

شادی سربندی؛ همت قلی زاده