کلیدواژه‌ها = تجارت الکترونیک / عوامل عینی / عوامل ذهنی / الگوی AHP / الگوی لاجیت
تعداد مقالات: 1
1. رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تمایل به خرید اینترنتی مصرفکنندگان

دوره 18، شماره 103، مهر و آبان 1399، صفحه 65-88

اسماعیل پورابراهیم؛ توحید شکری