کلیدواژه‌ها = تجربه صادرات
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیر انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر بر عملکرد صادرات

دوره 18، شماره 103، مهر و آبان 1399، صفحه 47-64

محمود یحیی زاده فر؛ هومن شبابی؛ الهام علیزاده سیاهرودکلایی