کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش/ مدیریت زنجیره تامین/ سیر تکامل زنجیره تامین
تعداد مقالات: 1
1. نقش مدیریت دانش در تکامل زنجیره تامین شرکت

دوره 11، شماره 58، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 26-33