کلیدواژه‌ها = کالاهای تجملی / مصرف / رفتار مصرف‌کننده / تقسیم‌بندی بازار
تقسیم‌بندی بازار کالاهای تجملی برمبنای ارزش تجملی ادراک شده توسط مصرف‌کنندگان

دوره 11، شماره 59، خرداد و تیر 1392، صفحه 90-102

کامبیز حیدرزاده؛ بهار تیمورپور