کلیدواژه‌ها = تجارت / سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی / نابرابری درآمدی / خود توضیح با وقفه‌های گسترده / مدل تصحیح خطا
تعداد مقالات: 1