کلیدواژه‌ها = تجارت خدمات / تحقیق وتوسعه / سازمان جهانی تجارت / WTO
بررسی تجربه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت در زمینه تعهدات بخش خدمات تحقیق و توسعه

دوره 11، شماره 61، مهر و آبان 1392، صفحه 22-36

محمد راستی؛ میترا نصیری؛ محمدحسن زارع