کلیدواژه‌ها = توسعه محصول جدید / مزیت رقابتی / معادلات ساختاری / لیزرل
بررسی توسعه محصول جدید و رابطه آن با مزیت رقابتی (مطالعه موردی: صنایع غذایی منتخب استان آذربایجان شرقی)

دوره 11، شماره 63، بهمن و اسفند 1392، صفحه 85-94

ساناز سلطانی؛ اسماعیل رمضان‌پور؛ سیدمحمد نوع‌پسند