کلیدواژه‌ها = بازار/ گوجه فرنگی/ کاهش تهدیدهای پیش‌رو/ تنظیم بازار