کلیدواژه‌ها = سیستم‌های بازاریابی هوشمند / تصمیم‌گیری استراتژیک / معیارهای اولویت‌بندی مدل / روش AHP
تعداد مقالات: 1
1. تبیین و تحلیل و اولویت‌بندی مدل‌های سیستم بازاریابی هوشمند با استفاده از روش AHP

دوره 12، شماره 64، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 69-81

اسماعیل ملک اخلاق؛ شیما سلطانی؛ نسترن طاهرپرور