کلیدواژه‌ها = سیستم‌های بازاریابی هوشمند / تصمیم‌گیری استراتژیک / معیارهای اولویت‌بندی مدل / روش AHP
تعداد مقالات: 1