کلیدواژه‌ها = کنترل / استانداردسازی / صنعت نمایشگاهی
مروری بر مبانی استانداردسازی صنعت نمایشگاهی

دوره 12، شماره 66، مرداد و شهریور 1393، صفحه 17-27

محمدرضا طبیبی؛ سیدحسین میرظفرجویان؛ الناز معیر