کلیدواژه‌ها = کیفیت ارائه خدمات / چیدمان محصول / موقعیت مکانی / رفتار خرید مصرف‌کننده / فروشگاه اتکا
بررسی عوامل موثر بر رضایت‌مندی خریداران مواد غذایی فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا

دوره 12، شماره 67، مهر و آبان 1393، صفحه 39-56

اکبر هوشیار؛ عبدالله هوشیار؛ فاطمه وثوقی؛ ایمان حقیقی