کلیدواژه‌ها = تجارت خدمات/ خدمات خرده‌فروشی/ سازمان جهانی تجارت/ WTO
بررسی تجربه کشورهای ملحق شده به WTO در زمینه تعهدات خدمات خرده‌فروشی

دوره 12، شماره 67، مهر و آبان 1393، صفحه 16-28

محمد راستی؛ محسن صادقی