کلیدواژه‌ها = فروشگاه موقت/ خرده‌فروشی موقت/ کالاهای تند مصرف/ پیامدها
شناسایی پیامدهای به کارگیری فروشگاه های موقت در صنعت خرده فروشی کالاهای تندمصرف

دوره 20، شماره 114، مرداد و شهریور 1401، صفحه 25-44

10.22034/bs.2022.247018

نسا محمدی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ کامبیز حیدرزاده