کلیدواژه‌ها = دسترسی به بازار
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر ایجاد منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا بر صادرات ایران

دوره 18، شماره 100، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 1-29

محمد رضا عابدین مقانکی