کلیدواژه‌ها = شوینده های صنعتی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مدل (ISM)جهت رتبه بندی محصولات شوینده صنعتی با استفاده از روش TOPSIS-AHP فازی

دوره 17، شماره 98، آذر و دی 1398، صفحه 85-97

مجید برزگر؛ امیرحسین نیکنام‌فر