کلیدواژه‌ها = الگوریتم کلونی زنبور عسل
تعداد مقالات: 1
1. مروری برکاربرد الگوریتم های فراابتکاری در مباحث مالی

دوره 17، شماره 96، مرداد و شهریور 1398، صفحه 56-77

جمال قاسمی؛ سروه فرزاد