کلیدواژه‌ها = تجربه مشتری/بازاریابی تجربه/اقتصاد تجربی / تجربه‌گرایی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تجربه مشتری و جایگاه آن در ادبیات بازاریابی

دوره 17، شماره95-94، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 85-103

محمود محمدیان؛ مریم نائلی