کلیدواژه‌ها = جهت‌گیری بازار صادرات
تأثیر بازاریابی بین‌الملل بر عملکرد صادرات فرش ایران

دوره 16، شماره 90-91، مرداد و شهریور 1397، صفحه 40-56

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ فائزه مقیمی