کلیدواژه‌ها = مدل امتیازیzآلتمن ،نسبتهای پیش بینی ورشکستگی , نسبت جریانهای نقدی
تعداد مقالات: 1