کلیدواژه‌ها = وفاداری مشتری
نقش کانال‌های همه‌کاره در افزایش رضایت و وفاداری مشتریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.558088.2599

زینت پارسائی؛ قاسم اسلامی؛ فریبرز رحیم نیا